Szczegóły szkolenia
Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży szkolnej. Edycja II. Etap II.
Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży szkolnej. Edycja II. Etap II.

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

pracownicy MOW, pracownicy MOS, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych

Szkolenie adresowane jest do kadry ODN, PPP, BP, MOW, MOS. O przyjęciu decyduje ukończenie kursu e-learningowego o tym samym tytule zrealizowanego w terminie 14.12.2021 - 9.01.2022 r., wypełnienie formularza rejestracyjnego, kolejność i proporcjonalność zgłoszeń oraz zobowiązanie do przeprowadzenia szkolenia w swojej instytucji/placówce.

Blended learning

Szkolenie w wymiarze 16 godzin dydaktycznych (2 dni) prowadzone w formie warsztatów adresowane do osób pracujących z młodzieżą w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także do pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, którzy ukończyli kurs e-learningowy i są zainteresowani pogłębieniem wiedzy i umiejętności z zakresu zaburzeń psychicznych. 

Cele szkolenia

  1. Wsparcie metodyczne w zakresie umiejętności reagowania i podejmowania działań pomocowych w przypadku ujawnionych zachowań samouszkadzających lub podejrzewanych myśli i tendencji samobójczych młodzieży;
  2. Poszerzenie wiedzy na temat zachowań autoagresywnych młodzieży, w tym przyczyn i objawów depresji nastolatków;
  3. Uzyskanie wskazówek dotyczących kierowania procesem nabywania doświadczeń w rozwijaniu własnych umiejętności radzenia sobie z trudnymi przeżyciami, problemami, mogących stać się podłożem samouszkodzeń lub prób samobójczych;
  4. Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy z młodzieżą na temat przejawianych przez nich samouszkodzeń i myśli samobójczych


Treści szkolenia obejmuja następujące zagadnienia:

1. Depresja a autodestrukcja;
2. Trudności we wspieraniu młodzieży z zachowaniami autodestrukcyjnymi;
3. Pierwsza pomoc emocjonalna w praktyce;
4. Ocena bezpieczeństwa związanego z praktykowaniem samouszkodzeń i obecnością zachowań samobójczych;
5. Działąnia interwencyjne i terapeutyczne w pracy z nastolatkiem z zachowaniami autodestrukcyjnymi;
6. Postwencja i profilaktyka.

*Szkolenie zakłada formę kaskadową, co oznacza, że zadaniem uczestników będzie przeprowadzenie przynajmniej jednego szkolenia (w dowolnej formie), z zakresu zaburzeń psychicznych przejawiających się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży szkolnej, wśród kadry pedagogicznej swojej instytucji/placówki w oparciu o poruszone podczas szkolenia treści oraz udostępnione materiały, a następnie przesłanie w terminie do 30 czerwca 2022 r. sprawozdania według załączonego formularza.Ośrodek Rozwoju Edukacji; Centrum Szkoleniowe w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Marta Paluch e-mail: marta.paluch@ore.edu.pl tel. 22 570 83 21

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie! Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji, tj. w dniu 17 stycznia 2022.
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line, nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Szkolenie jest bezpłatne.

Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie (w postaci śniadania, obiadu, kolacji oraz drobnych przekąsek do kawy podczas przerw), natomiast nie pokrywają kosztów podróży.

Dla osób chętnych, dodatkowo, istnieje możliwość skorzystania bezpłatnie z noclegu dzień przed szkoleniem tj. 23.01.2022 r.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc oraz faktem, że osoby otrzymujące potwierdzenie o zakwalifikowaniu zyskują automatycznie status "uczestnika szkolenia" (nie będzie wymagane dodatkowe potwierdzenie), bardzo proszę o przemyślane zgłoszenia!

*Proszę, także o weryfikację czy miejsce zatrudnienia, deklarowane podczas rejestracji na stronie szkolenia.ore.edu.pl, odpowiada kryteriom dotyczącym adresatów formy doskonalenia. 

 

 


24.01.2022 - 25.01.2022
Rekrutacja dostępna w terminie 11-16 stycznia 2022 r. lub do wyczerpania miejsc