Szczegóły szkolenia
Ewaluacja i udzielanie informacji zwrotnej na lekcji języka obcego
Ewaluacja i udzielanie informacji zwrotnej na lekcji języka obcego

Języki obce

Ośrodek Rozwoju Edukacji i Goethe Institut

Brak adresatów

Warsztat

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają nauczycieli języka niemieckiego na szkolenie w języku niemieckim 3.02.2022  w godzinach 15:00 - 18:00


 

 

Temat /rodzaj formy doskonalenia

 

 Ewaluacja i udzielanie informacji zwrotnej na lekcji języka obcego

 

Szkolenie

Cele (SMART- konkretne, mierzalne, adekwatne, realne)

  1. Uczestnicy warsztatów wymieniają się doświadczeniami na temat sposobów ewaluacji i udzielania informacji zwrotnej na lekcji języka obcego.
  2. Uczestnicy poznają (wypróbowują oraz reflektują) nowe rodzaje i typy ewaluacji i sposoby właściwego dawania informacji zwrotnej,
  3. Uczestnicy potrafią zastosować nowe pomysły / techniki / ćwiczenia w praktyce (planują wprowadzenie poznanych typów ewaluacji/ feedbacku na własnej lekcji języka obcego)

 

 Program seminarium w punktach 

1. Wprowadzenie oraz wymiana doświadczeń na temat sposobów ewaluacji i udzielania informacji zwrotnej na lekcji języka obcego.

45’

 

2. Prezentacja podstawowych rodzajów i możliwości ewaluacji oraz dyskusja nad sposobami właściwego i efektywnego udzielania informacji zwrotnej na lekcji języka obcego.

90’

 

3. Zastosowanie przedstawionych pomysłów i narzędzi w praktyce –  planowanie działań własnych na lekcji języka niemieckiego.

45’

 

 

 


Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 44-304 Wodzisław Śląski, ulica Osiedle 1 Maja 16A.

Lider regionalny Aleksandra Łyp-Bielecka, e-mail: abalb@o2.pl

Szkolenie jest bezpłatne. 

Kryteria naboru:

  1. wypełnienie online formularza rejestracyjnego,
  • kolejność zgłoszeń,
  • proporcjonalny udział uczestników z poszczególnych województw,
  • udział maks. 2 osób z jednej placówki.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 


Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie Szkoleń ORE  w ciągu 14 dni roboczych. Osoby uprawnione otrzymają pocztą elektroniczną informację z instrukcją pobierania.

03.02.2022 (Wodzisław Śląski)
Nieaktywny