Szczegóły szkolenia
Warsztaty wprowadzające do Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
Warsztaty wprowadzające do Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

Kompetencje kluczowe

WRKK

nauczyciele, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli

nauczyciele szkół podstawowych, nauczyciele szkół ponadpodstawowych, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli

Szkolenie

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych (uczących szczególnie w klasach VII-VIII), nauczycieli szkół ponadpodstawowych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli zainteresowanych tematyką Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.

Celem szkolenia jest podniesienie u uczestników kompetencji w zakresie wdrażania w szkołach założeń Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.

Szkolenie obejmuje łącznie 4 godziny dydaktyczne, w formule dwóch warsztatów dwugodzinnych prowadzonych online na platformie ClickMeeting Ośrodka Rozwoju Edukacji.

 

Warsztat  
16.12.2021 r, godz. 18.30-20.00 - spotkanie online:

1. Podstawowe zasady Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

2. Zasoby edukacyjne w zakresie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

Warsztat II 

17.12.2021 r, godz. 18.30-20.00 - spotkanie online:

1. Realizacja założeń Międzynarodowego Prawa Humanitarnego w warunkach szkolnych

2. Wskazówki dla nauczycieli na przykładzie studium przypadku - współczesny konflikt zbrojny prowadzony na terenie Syrii.

Do uzyskania zaliczenia wymagany jest udział w warsztatach.warsztaty na platformie ClickMeeting

Anna Kasperska-Gochna - anna.kasperska-gochna@ore.edu.pl

Warsztaty poprowadzą:
1. Pani dr Kaja Kowalczewska - Członek Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego z ramienia PCK, doktor nauk prawnych; wykładowca akademicki na Akademii Pedagogicznej KEN; radca prawny; prowadzi projekty oraz tworzy scenariusze zajęć z zakresu Międzynarodowego Prawa Humanitarnego; tworzy i prowadzi kursy oraz warsztaty między innymi dla studentów oraz młodzieży szkolnej.

2. Pan dr hab. Marcin Marcinko - Przewodniczący Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego z ramienia PCK, doktor nauk prawnych i wykładowca prawa na UJ, prowadzi działalność naukowo - badawczą oraz dydaktyczną, w tym szkolenia, wykłady i warsztaty z zakresu prawa międzynarodowego między innymi dla nauczycieli, studentów oraz młodzieży szkolnej.Kryteria naboru
 
  • adresat (określony wyżej)
  • wypełnienie online formularza rejestracyjnego
  • kolejność zgłoszeń


Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji wraz z hasłem dostępu do platformy e-learningowej.
 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

16.12.2021 - 17.12.2021 (WARSZAWA)
Nieaktywny