Szczegóły szkolenia
Nauczanie zdalne języków obcych uczniów na etapie wczesnoszkolnym
Nauczanie zdalne języków obcych uczniów na etapie wczesnoszkolnym

Języki obce

WYDZIAŁ ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele języków obcych

Szkolenie

Na szkolenie zapraszamy doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, doskonalących warsztat doradztwa metodycznego w zakresie doboru optymalnych metod, form, narzędzi TIK i środków dydaktycznych podczas zdalnego nauczania języka obcego na etapie wczesnoszkolnym (klasy I-III szkoły podstawowej) oraz zainteresowanych doskonaleniem swojego warsztatu pracy nauczycieli języków obcych

Uczestnicy szkolenia:
- rozwiną kompetencje merytoryczne w zakresie teoretycznych założeń dotyczących dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych uczniów na etapie wczesnoszkolnym w kontekście wymagań podstawy programowej, uwzględniając sposoby rozwijania u uczniów zainteresowania nauką języka oraz holistyczny rozwój uczniów
- udoskonalą warsztat pracy w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji cyfrowych podczas nauczania zdalnego i wspierającej ten proces komunikacji z rodzicami uczniów
- dowiedzą się jakie są różnice w planowaniu zajęć/lekcji prowadzonych stacjonarnie i zdalnie, z uwzględnieniem roli nauczyciela
- zdobędą zdolność kształtowania poszczególnych sprawności językowych zintegrowanych z edukacją wczesnoszkolną oraz wprowadzania uczniów do procesu uczenia się przez całe życie
- nabędą umiejętności związane z organizacją pracy zdalnej z uczniem na etapie wczesnoszkolnym
- poznają metody i techniki pracy oraz przykłady praktycznego zastosowania i wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu języków obcych
- przyswoją wiedzę niezbędną do opracowania scenariuszy zajęć językowych prowadzonych zdalnie z uczniami na etapie wczesnoszkolnym.

Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w trybie blended learning. Szczegółowe informacje na znajdują się w Sylabusie szkolenia.

Data rozpoczęcia: 03.12.2021 r.

Data zakończenia: 12.12. 2021 r.

 Platforma Moodle

Anna Susek, starszy specjalista ds. języków romańskich Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze, tel: (22) 345 37 75, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl


Kryteria naboru 

  • adresat (określony wyżej)
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
  • kolejność zgłoszeń.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Informację o przyjęciu na szkolenie, lub nie, otrzymają Państwo mailem – po zakończeniu rekrutacji. Rejestracja kandydatów, w razie braku miejsc,  może zostać zamknięta wcześniej.

Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w formie doskonalenia dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie Szkoleń ORE  w ciągu 14 dni roboczych. Osoby uprawnione otrzymają pocztą elektroniczną informację z instrukcją pobierania.

 

 


03.12.2021 - 12.12.2021
Nieaktywny