Szczegóły szkolenia
Doradztwo zawodowe w świecie cyfryzacji
Doradztwo zawodowe w świecie cyfryzacji

Doradztwo zawodowe

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

doradcy zawodowi ze szkół i placówek, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy bibliotek pedagogicznych

Początek rejestracji: 06.12.2021 r., koniec rejestracji: 09.12.2021 r. Limit miejsc: minimum 100 osób.

Szkolenie

Szkolenie on-line kierowane jest do doradców zawodowych zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach, pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracowników publicznych bibliotek pedagogicznych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wykorzystywania technologii IT w procesie doradczym.

Szkolenie prowadzone będzię na platformie ZOOM.

Cele szkolenia                                                 

1. Zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia procesu doradczego na odległość.
2. Zapoznanie uczestników z narzędziami IT wykorzystywanymi w pracy doradczej.
3. Zapoznanie uczestników z nowoczesnymi trendami w doradztwie zawodowym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w Internecie.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (https://szkolenia.ore.edu.pl).

 Aby wziąć udział w rekrutacji na szkolenie, należy:

  • założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników. Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza on-line.

 Początek rejestracji: 06.12.2021 r., zakończenie: 09.12.2021 r.

 Uczestnicy szkolenia zostaną wybrani spośród zapisanych osób z uwzględnieniem następujących zasad rekrutacji.

Uczestnikami szkolenia mogą być:

 - doradcy zawodowi zatrudnieni w publicznych szkołach i placówkach,
 - pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli,
 - pracownicy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 - pracownicy publicznych bibliotek pedagogicznych.

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, w tym pierwszeństwo mają osoby pełniące funkcję doradcy zawodowego w systemie oświaty. Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Po weryfikacji i akceptacji zaproszenia do udziału w szkoleniu zostanie przesłany drogą mailową link do udziału w webinarium,  w tym instrukcja logowania na platformę ZOOM.

Osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 10.12.2021 r. do godz. 16.00 e-mail z informacją o wyniku rekrutacji.

Przewidziana liczba uczestników szkolenia to minimum 100 osób.


Sylabus.pdf

Szkolenie odbędzie się 15.12.2021 r. w godz. 11.00-13.30.

online - platforma ZOOM

Marta Koch-Kozioł, e-mail:marta.koch-koziol@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 13; Justyna Kądziela e-mail: justyna.kadziela@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 69

15.12.2021 (online)
Nieaktywny