Szczegóły szkolenia
Edukacja ekologiczna, odpowiedzialność za środowisko - aktywności szkolne
Edukacja ekologiczna, odpowiedzialność za środowisko - aktywności szkolne

Kompetencje kluczowe

WRKK

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, nauczyciele, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli

Kadra zarządzająca szkół, nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli

Szkolenie

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej oraz nauczycieli przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i ponadpodstawowych.

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych rozwiązań dydaktycznych, strategii, form, metod i narzędzi - wspierających nauczycieli w realizacji założeń edukacji ekologicznej w szkołach, w szczególności w kontekście rozwijania wsród uczniów postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne i jego ochronę.

Szkolenie obejmuje 12 godzin dydaktycznych warsztatów prowadzonych online na platformie ClickMeeting oraz orientacyjną liczbę 8 godzin dydaktycznych pracy samodzielnej na platformie e-learningowej.

Część warsztatowa:

Moduł I - Edukacja ekologiczna – dydaktyka nauczania
25.11.2021 r, godz. 17.00-20.30 - 4 godzinny warsztat online:

1. Edukacja globalna, zrównoważony rozwój, edukacja klimatyczna, ekologia, ochrona środowiska – podstawy teoretyczne

2. Zjawisko efektu cieplarnianego, zmiany klimatu – wykorzystanie tych pojęć w dydaktyce szkolnej

3. Co realizuje polska szkoła – odniesienie do podstaw programowych dla poszczególnych przedmiotów – szkoła podstawowa (klasy IV-VIII), szkoła ponadpodstawowa

4. Jak wspierać nauczycieli przedmiotów nie przyrodniczych w realizacji edukacji ekologicznej

Moduł II - Dobre praktyki we wdrażaniu edukacji ekologicznej
30.11.2021 r, godz. 17.00-20.30 - 4 godzinny warsztat online:

1. Przegląd dostępnych źródeł sprawdzonej i rzetelnej wiedzy o ekologii

2. Bank gotowych materiałów - wskazówki co do sposobu wykorzystania w warunkach szkolnych

3. Przykłady dobrych praktyk – w skali pojedynczej jednostki lekcyjnej oraz projektów o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim

Moduł III - Tworzenie własnych narzędzi służących realizacji założeń edukacji ekologicznej
02.12.2021 r, godz. 17.00-20.30 - 4 godzinny warsztat online:

Zajęcia interaktywne:

1. Tworzenie wspólnego eko e-booka – zasady do wykorzystania w trakcie szkolenia oraz później w warunkach szkolnych

2. Tworzenie poszczególnych interaktywnych kart pracy przez każdego z uczestników

3. Przygotowanie i publikacja zadania zaliczeniowego na platformie edukacyjnej

Przeprowadzenie części zaliczeniowej w terminie od 2 do 17 grudnia 2021 polegać będze na przygotowaniu zadania zaliczeniowego w formie interaktywnych kart pracy do utworzenia wspólnego dla wszystkich uczestników eko e-booka.

Do zaliczenia szkolenia wymagany jest udział w warsztatach online oraz wykonanie zadania zaliczeniowego.platforma E-lerningowa ORE oraz warsztaty na ClickMeeting

Anna Kasperska-Gochna - anna.kasperska-gochna@ore.edu.pl

Szkolenie poprowadzi pani Joanna Gadomska - nauczycielka biologii, trenerka, autorka licznych publikacji edukacyjnych, innowacji pedagogicznych, programów i scenariuszy zajęć. Twórczyni ogólnopolskich projektów: "Eko-szkoła", "Stres a nasz mózg - walka do wygrania", "Klasowa Wigilia bez plastiku". 
Kryteria naboru
 
  • adresat (określony wyżej)
  • wypełnienie online formularza rejestracyjnego
  • kolejność zgłoszeń


Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji wraz z hasłem dostępu do platformy e-learningowej.
 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

25.11.2021 - 17.12.2021 (Warszawa)
Nieaktywny