Szczegóły szkolenia
Konferencja informacyjno-konsultacyjna dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, realizowana w ramach projektu "Uczeń ze specjalnymi potrzebami – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa"
Konferencja informacyjno-konsultacyjna dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, realizowana w ramach projektu "Uczeń ze specjalnymi potrzebami – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa"

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami

specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagodzy, psycholodzy, psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Konferencja

Podczas Konferencji realizowanej w ramch projektu Uczeń ze specjalnymi potrzebami – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa podjęte zostaną m. in. następujące zagadnienia: 

8 grudnia 2021 r. (środa)

 1. Model edukacji dla wszystkich – założenia zmian, propozycje legislacyjne
 2. Nowe zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i placówek specjalnych jako droga ku integracji działań międzysektorowych
 3. Finansowanie realizacji potrzeb uczniów
 4. Realizacja praw osób z niepełnosprawnością do edukacji włączającej na przykładzie projektu „Czytam i wiem – tekst łatwy do czytania i zrozumienia w szkole”
 5. Przegląd projektów unijnych w obszarze edukacji włączającej

1)      Realizacja projektów „Model Dostępnej szkoły”

2)      Specjalistyczne Centra Wsparcia Edukacji Włączającej (SCWEW) jako nowa instytucja w systemie oświaty, główne założenia modelu SCWEW

3)      Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 1. Sesje tematyczne:

1)      Monitorowanie realizacji edukacji włączającej – Raport o stanie edukacji włączającej w Polsce – bilans otwarcia 2020
2)      Koordynacja wsparcia międzysektorowego w działaniach poradni psychologiczno-pedagogicznej

9 grudnia 2021 r. (czwrtek)

 1. Standardy oceny psychospołecznego funkcjonowania dziecka/ucznia –
  opracowanie, pilotaż, szkolenie
 2. Nowy model wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny (WWR) –  standardy, pilotaż, przygotowanie kadr
 3. Sesje tematyczne:

1)      Ocena funkcjonalna w praktyce szkoły i poradni psychologiczno-pedagogicznej

2)      Standardy wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny WWR

3)      Elektroniczna platforma wspierająca proces oceny funkcjonalnej w przedszkolu, szkole i poradni

 1. Przegląd projektów unijnych w obszarze edukacji włączającej

1)      Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

2)      Bateria testów i kwestionariuszy KAPP (Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych) dla dzieci i młodzieży

Narzędzia do badania rozwoju osobowościowego i społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieżyUczestnicy otrzymają materiały merytoryczne, przygotowane przez osoby prowadzące. 


platforma ZOOM

Artur Matejkowski, 22/570 83 40, artur.matejkowski@ore.edu.pl

Konferencja odbędzie się w godzinach: 
8 grudnia 2021 r.:  11.00 - 17.45
9 grudnia 2021 r. : 8.30 - 14.30

O zakwalifikowaniu się do udziału w konferencji decyduje adresat oraz kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji otrzymają informację pocztą elektroniczną, nastepnego dnia od zamknięcia rejetracji wraz z linkiem do konferencji.

Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na konferencję. 


08.12.2021 - 09.12.2021
Nieaktywny