Szczegóły szkolenia
"POWRÓT DO RYTMU, czyli szkoła na nowo" e-learning
"POWRÓT DO RYTMU, czyli szkoła na nowo" e-learning

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE

Pracownicy systemu oświaty

E-learning skierowany jest dla pracowników oświaty realizujących zadania i działania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego placówki, szczególnie w zakresie organizacji pracy z uczniami po powrocie do trybu stacjonarnego.

szkolenie e-learningowe

Cel ogólny:

Pogłębienie wiedzy w zakresie oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych pracowników oświaty.

Cele szczegółowe:

Poszerzanie wiedzy w zakresie możliwości podejmowania działań wychowawczych wobec uczniów.

Poszerzanie wiedzy w zakresie realizacji planowanych oddziaływań wychowawczych wobec uczniów.

Kurs składa się z nagranego przez Joannę Sikorę wykładu oraz udostępnionej publikacji dotyczącej programu wychowawczo-profilaktycznego. 

Po zapoznaniu się z przygotowanymi treściami Uczestnik wypełnienia ankietę ewaluacyjną.

Szkolenie jest poszerzoną edycją szkolenia e-learningowego "Powrót do rytmu, czyli szkoła na nowo" realizowanego w ORE w terminie 29 lipca - 9 sierpnia 2021r. 


Sylabus szkolenia "Powrót do rytmu, czyli szkoła na nowo".pdf

Materiały szkoleniowe można pobierać z platformy szkoleniowej podczas trwania e-kursu. Kurs będzie aktywny na platformie w terminie 14-22 grudnia 2021r.

Platforma Moodle

Wydział Wychowania i Profilaktyki Jolanta Zawór, e-mail: jolanta.zawor@ore.edu.pl

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń Uczestnicy otrzymają przesłane drogą mailową zaproszenie do udziału w szkoleniu wraz z instrukcją logowania się na platformę e-learning ORE (www.e‐kursy.ore.edu.pl). O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zgodności z adresatami szkolenia.

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły, od 8 do 19 grudnia 2021 r.

Od momentu zalogowania się na stronie kursu Uczestnik może w dowolnym tempie zapoznawać się z zamieszczonym nagraniem oraz załączonym materiałem.

Szkolenie jest bezpłatne.

Termin szkolenia: 14 - 22 grudnia 2021 r.
Nieaktywny