Szczegóły szkolenia
"JESTEŚMY GRUPĄ" e-learning
"JESTEŚMY GRUPĄ" e-learning

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE

Pracownicy systemu oświaty

E-learning skierowany jest dla pracowników oświaty realizujących zadania i działania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego placówki, szczególnie w zakresie mechanizmów grupowych.

szkolenie e-learningowe

Cel ogólny:

Pogłębienie wiedzy w zakresie oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych pracowników oświaty.

Cele szczegółowe:

Poszerzanie wiedzy w zakresie możliwości podejmowania działań wychowawczych wzmacniających relacje rówieśnicze.

Poszerzanie wiedzy w zakresie sposobów funkcjonowania uczniów w klasie.

 

Kurs składa się z nagranego przez dr Magdalenę Śniegulską i Magdalenę Jurewicz wykładu oraz udostępnionej publikacji dotyczącej programu wychowawczo-profilaktycznego. 

Po zapoznaniu się z przygotowanymi treściami Uczestnik wypełnienia ankietę ewaluacyjną.

Szkolenie jest poszerzoną edycją szkolenia e-learningowego "Jesteśmy grupą" realizowanego w ORE w terminie 30 listopada-8 grudnia 2021r. 


Sylabus szkolenia "Jesteśmy grupą".pdf

Materiały szkoleniowe można pobierać z platformy szkoleniowej podczas trwania e-kursu. Kurs będzie aktywny na platformie w terminie 30 listopada-8 grudnia 2021r.

Platforma Moodle

Wydział Wychowania i Profilaktyki Jolanta Zawór, e-mail: jolanta.zawor@ore.edu.pl

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń Uczestnicy otrzymają przesłane drogą mailową zaproszenie do udziału w szkoleniu wraz z instrukcją logowania się na platformę e-learning ORE (www.e‐kursy.ore.edu.pl). O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zgodności z adresatami szkolenia.

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły, od 24 listopada do 5 grudnia 2021 r.

Od momentu zalogowania się na stronie kursu Uczestnik może w dowolnym tempie zapoznawać się z zamieszczonym nagraniem oraz załączonym materiałem.

Szkolenie jest bezpłatne.

Termin szkolenia: 30 listopada - 8 grudnia 2021 r.