Szczegóły szkolenia
"PRZYWRACANIE UCZNIA SZKOLE" e-learning
"PRZYWRACANIE UCZNIA SZKOLE" e-learning

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE

Pracownicy systemu oświaty

E-learning skierowany jest dla pracowników oświaty realizujących zadania i działania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego placówki, szczególnie w zakresie pracy z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem szkolnym.

szkolenie e-learningowe

Cel ogólny:

Pogłębienie wiedzy w zakresie oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych pracowników oświaty.

Cele szczegółowe:

Poszerzanie wiedzy w zakresie rozpoznawania sytuacji uczniów zagrożonych niedostosowaniem szkolnym (rola konceptualizacji).

Poszerzanie wiedzy w zakresie udzielania pomocy uczniom przejawiającym symptomy niedostosowania szkolnego.


Kurs składa się z nagranego przez Panów Mateusza Wilińskiego oraz Piotra Wilińskiego wykładu oraz udostępnionej publikacji dotyczącej programu wychowawczo-profilaktycznego.

Po zapoznaniu się z przygotowanymi treściami Uczestnik wypełnia ankietę ewaluacyjną.

Szkolenie jest poszerzonąa edycją szkolenia e-learningowego "Przywracanie ucznia szkole" realizowanego w ORE w terminie 2-11 sierpnia 2021r.


Sylabus szkolenia "Przywracanie ucznia szkole".pdf

Materiały szkoleniowe można pobierać z platformy szkoleniowej podczas trwania e-kursu. Kurs będzie aktywny na platformie w terminie 7 -15 grudnia 2021r.

Platforma Moodle

Wydział Wychowania i Profilaktyki Jolanta Zawór, e-mail: jolanta.zawor@ore.edu.pl

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń Uczestnicy otrzymają przesłane drogą mailową zaproszenie do udziału w szkoleniu wraz z instrukcją logowania się na platformę e-learning ORE (www.e‐kursy.ore.edu.pl). O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zgodności z adresatami szkolenia.

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły, od 1 do 12 grudnia 2021 r.

Od momentu zalogowania się na stronie kursu Uczestnik może w dowolnym tempie zapoznawać się z zamieszczonym nagraniem oraz załączonym materiałem.

Szkolenie jest bezpłatne.

Termin szkolenia: 7 - 15 grudnia 2021 r.
Nieaktywny