Szczegóły szkolenia
"SZKOŁA OD NOWA" e-learning
"SZKOŁA OD NOWA" e-learning

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE

Pracownicy systemu oświaty

E-learning skierowany jest dla pracowników oświaty realizujących zadania i działania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego placówki, szczególnie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.

szkolenie e-learningowe

Cel ogólny:

Pogłębienie wiedzy w zakresie oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych pracowników oświaty.

Cele szczegółowe:

Poszerzanie wiedzy w zakresie budowanie zespołu z uczniami klas I-III.

Poszerzanie wiedzy w zakresie działań wychowawczych z uczniami klas I-III.

Kurs składa się z nagranego przez dr Jagodę Sikorę wykładu oraz udostępnionej publikacji dotyczącej programu wychowawczo-profilaktycznego. 

Po zapoznaniu się z przygotowanymi treściami Uczestnik wypełnienia ankietę ewaluacyjną.

Szkolenie jest poszerzoną edycją szkolenia e-learningowego "Szkoła od nowa" realizowanego w ORE w terminie 3-12 sierpnia 2021r. 


Sylabus szkolenia "Szkoła od nowa".pdf

Materiały szkoleniowe można pobierać z platformy szkoleniowej podczas trwania e-kursu. Kurs będzie aktywny na platformie w terminie 23 listopada -1 grudnia 2021r.

Platforma Moodle

Wydział Wychowania i Profilaktyki Jolanta Zawór, e-mail: jolanta.zawor@ore.edu.pl

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń Uczestnicy otrzymają przesłane drogą mailową zaproszenie do udziału w szkoleniu wraz z instrukcją logowania się na platformę e-learning ORE (www.e‐kursy.ore.edu.pl). O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zgodności z adresatami szkolenia.

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły, od 16 do 28 listopada 2021 r.

Od momentu zalogowania się na stronie kursu Uczestnik może w dowolnym tempie zapoznawać się z zamieszczonym nagraniem oraz załączonym materiałem.

Szkolenie jest bezpłatne.

Termin szkolenia: 23 listopada - 1 grudnia 2021 r.
Nieaktywny