Szczegóły szkolenia
Jubileusz dwudziestolecia programu DELFORT
Jubileusz dwudziestolecia programu DELFORT

Języki obce

Ośrodek Rozwoju Edukacji i Goethe Institut

dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, nauczyciele języka niemieckiego drugiego i trzeciego etapu edukacji

-

Konferencja

Konferencja adresowana jest do nauczycieli języka niemieckiego, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, dyrektorów szkół i placówek doskonalących nauczycieli.

Uczestnicy:

- dowiedzą się jakie podjęto działania w ramach podnoszenia kompetencji metodycznych i językowych nauczycieli języka niemieckiego

- prezentacja efektów pracy liderów programu i możliwości wykorzystania oferty szkoleniowej w placówkach dydaktycznych

- prezentacja technik przeciedziałajacych wypaleniu zawodowemu.

 online

Anna Susek starsza specjalistka ds. języków romańskich, tel.: (22) 345 37 75 wew.: 405 e-mail: anna.susek@ore.edu.pl lub Patrycja Tajer koordynatorka projektów edukacyjnych i szkoleniowych, tel: + 48 22 5059022, Patrycja.Tajer@goethe.de

Konferencja jest bezpłatna. Rejestracja na spotkanie  nie jest jednoznaczna z przyjęciem. Informację o wyniku rekrutacji otrzymają Państwo po zamknięciu naboru. Rekrutacja może być zakończona wcześniej w przypadku wyczerpania limitu miejsc.

 


Kryteria naboru 

  • adresat (określony wyżej)
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
  • kolejność zgłoszeń.

Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w webinarium dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie Szkoleń ORE  w ciągu 14 dni roboczych. Osoby uprawnione otrzymają pocztą elektroniczną informację z intrukcją pobierania.

01.12.2021 (online)
Nieaktywny