Szczegóły szkolenia
Metody i narzędzia wykorzystania literatury w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022
Metody i narzędzia wykorzystania literatury w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Biblioteki szkolne i pedagogiczne

Wydział Upowszechniania Zasobów, Medioteka Edukacyjna

nauczyciele bibliotekarze z bibliotek szkolnych, nauczyciele bibliotekarze z bibliotek pedagogicznych

Szkolenie

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu metod i form pracy z książką oraz doboru odpowiednich narzędzi do realizacji kierunków polityki oświatowej państwa. Uczestnicy poznają różnorodne sposoby wykorzystywania literatury w budowaniu dobrostanu psychicznego, fizycznego i społecznego oraz poczucia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli. Szkolenie zwiększy kompetencje nie tylko samych uczestników tej formy doskonalenia, ale także uczniów i nauczycieli, z którymi pracują na co dzień.Platforma komunikacji zdalnej ClickMeeting

Monika Pawlewska - monika.pawlewska@ore.edu.pl;

Zasady rekrutacji

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie szkolenia.ore.edu.pl. Instrukcja założenia konta w systemie szkoleń ORE jest dostępna na stronie szkolenia.ore.edu.pl/Rejestracja.
Po weryfikacji i akceptacji zaproszenia do udziału w szkoleniu przesłane zostaną drogą mailową wraz z linkiem do zalogowania się na platformę komunikacji zdalnej ClickMeeting (https://clickmeeting.com/pl).

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie następujących kryteriów: adresat określony powyżej, wypełnienie formularza rekrutacyjnego, kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja prowadzona jest do wyczerpania miejsc.

 

Czas trwania szkolenia to 8 godzin dydaktycznych. Aby uzyskać zaświadczenie ORE należy uczestniczyć w całości szkolenia (8 godzin dydaktycznych). Szczegółowy opis znajduje się w sylabusie szkolenia. Zaświadczenia dla osób spełniających warunki ukończenia szkolenia dostępne będą w koncie Uczestnika na platformie szkolenia.ore.edu.pl do samodzielnego pobrania i wydrukowania po zakończonym szkoleniu.


22.11.2021 - 23.11.2021
Nieaktywny