Szczegóły szkolenia
„Koncepcja wywiadu opartego o rutynowe czynności dnia codziennego RBI w kontekście modelu WWR skoncentrowanego na rodzinie i środowisku”
„Koncepcja wywiadu opartego o rutynowe czynności dnia codziennego RBI w kontekście modelu WWR skoncentrowanego na rodzinie i środowisku”

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

WSPE

liderzy WWR, realizatorzy wczesnego wspomagania rozwoju w placówkach oświatowych

celowany

Stacjonarne

Celem szkolenia będzie doskonalenie warsztatu pracy kadry pedagogicznej realizującej zadania wczesnego wspomagania rozwoju   (WWR) w zakresie:

  • umiejętności konstruowania ecomapy oraz analizy środowiska wsparcia rodziny
  • przeprowadzania wywiadu opartego o rutynowe czynności  w rolach  osoby prowadzącej i pomocnika
  • konstruowanie wspólnych celów z rodzicami i ich wykorzystanie w indywidualnych planach wsparcia dziecka.

Szkolenie adresowane jest do realizatorów wczesnego wspomagania rozwoju w placówkach oświatowych.
Prosimy o zgłoszenie jednego przedstawiciela z danej placówki (z uwagi na ograniczona liczbę miejsc). Ośrodek Szkoleniowy ORE w Sulejówku

Małgorzata Kummant tel.22 570 83 52; malgorzata.kummant@ore.edu.pl

Prosimy o zgłoszenie jednego przedstawiciela z danej placówki (z uwagi na ograniczona liczbę miejsc).
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Szkolenie jest bezpłatne.Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie.
Koszty przejazdu na szkolenie pokrywają  uczestnicy.

30.11.2021 - 01.12.2021 (Sulejówek)
Nieaktywny