Szczegóły szkolenia
Nastolatki i nauczanie języka francuskiego: jak motywować do nauki i jak uczyć motywować
Nastolatki i nauczanie języka francuskiego: jak motywować do nauki i jak uczyć motywować

Języki obce

WYDZIAŁ ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze oraz Instytut Francuski w Polsce

nauczyciele języka francuskiego., doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci

Szkolenie


Szkolenie  Nastolatki i nauczanie języka francuskiego: jak motywować do nauki i jak uczyć motywować, organizowane przy współpracy z Instytutem Francuskim w Warszawie, przeznaczone jest dla czynnych zawodowo nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz pracujących w systemie edukacji nauczycieli języka francuskiego nauczających młodzież w wieku 13-18 lat. Szkolenie będzie miało charakter zarówno wykładu jak i warsztatu.
Szkolenie poprowadzi Michel Boiron, specjalista zajmujący się nauczaniem języka francuskiego jako obcego, dyrektor CAVILAM-Alliance Française.

Uczestnicy szkolenia:
- będą potrafili zróżnicować i wzbogacić aktywności motywujące uczniów do nauki języka francuskiego

- dowiedzą się jak motywująco rozwijać umiejętności komunikacyjne uczniów

- poznają nowe założenia zawarte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego

- nauczą się jak rozwijać zróżnicowane podejścia z wykorzystaniem narzędzi wizualnych i audiowizualnych

- będą wiedzieć jak aktywizować uczniów w różnym wieku i na różnych poziomach językowych.

Szkolenie  jest bezpłatne, podobnie jak wyżywienie i nocleg w centrum szkoleniowym.

Data rozpoczęcia: 05.11.2021, o 12:00

Data zakończenia: 07.11. 2021, o 13:30

 Centrum szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku

Anna Susek, starszy specjalista ds. języków romańskich Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze, tel: (22) 345 37 75, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl


Kryteria naboru 

  • adresat (określony wyżej)
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
  • kolejność zgłoszeń.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Informację o przyjęciu na szkolenie, lub nie, otrzymają Państwo mailem – po zakończeniu rekrutacji. Rejestracja kandydatów, w razie braku miejsc,  może zostać zamknięta wcześniej.

Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w webinarium dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie Szkoleń ORE  w ciągu 14 dni roboczych. Osoby uprawnione otrzymają pocztą elektroniczną informację z instrukcją pobierania.

 

 


05.11.2021 - 07.11.2021 (Sulejówek)
Nieaktywny