Szczegóły szkolenia
E-konferencja: Szkoła od NOWa - od teorii do praktyki, czyli o tym, w jaki sposób szkoły ćwiczeń budują wartościowe relacje
E-konferencja: Szkoła od NOWa - od teorii do praktyki, czyli o tym, w jaki sposób szkoły ćwiczeń budują wartościowe relacje

Wspieranie szkół i nauczycieli

WRKK

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, kadra kierownicza, nauczyciele, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni, pracownicy bibliotek

Do wyczerpania limitu miejsc

Konferencja

Moduły tematyczne konferencji obejmują:
  • Model szkół ćwiczeń jako źródło wypracowanych rozwiązań systemowo – organizacyjnych 
  • Nauczyciel w roli wychowawcy
  • Bezpieczeństwo i etyka w wirtualnym świecie ważny aspekt działań wychowawczych szkoły w edukacji hybrydowej i zdalnej.
  • Teoretyczne i praktyczne aspekty wychowania związane z powrotem do szkoły
  • Motywacja w szkole po pandemii
  • Czytelnictwo jaki forma wspierająca wychowanie i rozwój emocjonalny uczniów
  • Instytucje wspierające rozwój szkół ćwiczeń jako środowisko wzajemnego uczenia się
  • Wychowanie do wartości w świecie zdominowanym przez media: rozwiązania i propozycje
Konferencja będzie odbywała się w trybie synchronicznym i asynchronicznym.
Uczestnicy będą mieli możlwość udziału w konsultacjach online. Wirtualne stoliki konsultacyjne będą prowadzone przez doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów oraz nauczycieli bibliotekarzy.
Konferencja odbędzie się w dniach: 27-28 października 2021 r. Dostęp do nagrań oraz materiałów konferencyjnych będzie otwarty dla uczestników konferencji przez 30 dni po zakończeniu wydarzenia.Moodle, Meet

Magdalena Brewczyńska, e-mail: magdalena.brewczynska@ore.edu.pl, tel.: 22 345 37 00

Zapisy wykładów i spotkań będą umieszczone na platformie Moodle. Spotkania w czasie rzeczywistym będą odbywały się na platformie ClickMeeting oraz Meet.

27.10.2021 - 28.10.2021
Miejsca wyczerpane