Szczegóły szkolenia
Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich
Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich

Zarządzanie oświatą

Konferencja jest organizowana w ramach projektu "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”

przedstawiciele JST

Konferencja adresowana jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Konferencja

Zapraszamy samorządowców na 2-dniową konferencję stacjonarną, która odbędzie się w Warszawie w Hotelu Sangate (ul. Komitetu Obrony Robotników 32, 02-148) w terminie 25-26 października 2021 roku.

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Departamentem Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki, zaprasza samorządowców w dniach 25-26 października 2021r na 2-dniową ogólnopolską konferencję nt. „Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich” poświęconą omówieniu wypracowanych rozwiązań prawnych i finansowych opartych na modelu edukacji dla wszystkich.  

Konferencja ma charakter informacyjno-konsultacyjny.

Termin konferencji:

  • 25-26 października 2021 r. – Hotel Sangate, Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 32
  • Początek zajęć 25 października 2021 r. – godzina 10.30
  • Zakończenie zajęć 26 października 2021 r. – godzina 14.45
Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. hotelu. Koszty przejazdu na konferencję pokrywają sami uczestnicy.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA  EDUKACJA  ROZWÓJ na lata 2014–2020.

logotypy:Funduszy Europejski, Unii Europejskie, Rzeczypospolitej Polskiej


Hotel Sangate, Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 32

Piotr Matuszak 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Zapisanie się na konferencję nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się. Osoby zakwalifikowane otrzymają oddzielnego maila do 15 października 2021 r.


25.10.2021 - 26.10.2021
Nieaktywny