Szczegóły szkolenia
Wsparcie dzieci/uczniów w powrocie do edukacji stacjonarnej - Budowanie szkolnego środowiska wspierającego uczniów.
Wsparcie dzieci/uczniów w powrocie do edukacji stacjonarnej - Budowanie szkolnego środowiska wspierającego uczniów.

Specjalne potrzeby edukacyjne

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE

pedagodzy, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciele konsultanci, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli

webinarium

Celem szkolenia jest:
  • zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie wsparcia nauczycieli w sytuacji powrotu do nauki stacjonarnej;
  • poszerzenie wiedzy uczestników na temat budowania przyjaznego środwiska wspierajacego w obszarze przestrzeni szkolnej;
  • poszerzenie wiedzy w zakresie budowania przyjaznego środowiska szkolnego w celu ułatwienia uczniom adaptacji w grupie rówieśniczej;
  • upowszechnienie wiedzy dotyczącej działań wspierających uczniów.

Platforma google meet

Monika Dobrowolska, monika.dobrowolska@ore.edu.pl tel.: 22 570 83 02

Szkolenie adresowane jest do kadry Placówek Doskonalenia Nauczycieli, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i specjalistów ze szkół i placówek.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną. Nie jest ono jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Kryterium kwalifikacji jest zatrudnienie w ww. placówkach i kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


18.10.2021
Nieaktywny