Szczegóły szkolenia
Mechanizmy związane z doświadczaniem sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych oraz konsekwencje emocjonalno-społeczne dla osób ich doświadczających.
Mechanizmy związane z doświadczaniem sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych oraz konsekwencje emocjonalno-społeczne dla osób ich doświadczających.

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami

pedagodzy, psycholodzy, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli

webinarium

Webinarium będzie miało następującą strukturę:
a) emisja 4 godzin dydaktycznych wykładów on-line z danego obszaru tematycznego;
b) 2 godziny dydaktyczne spotkań on-line z grupą uczestników, z równoległą możliwością zadawania pytań na czacie (do dyspozycji uczestników danego webinarium realizowanych w czasie rzeczywistym, tj. po zakończeniu emisji danej sesji wykładowej).

Odbiorcami webinarium będą pracownicy systemu oświaty, w szczególności specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści pracujący w szkołach/przedszkolach.

Celem webinarium będzie dostarczenie uczestnikom wiedzy, jak i przykładów dobrych praktyk oraz sprawdzonych procedur działania, którymi pracownicy systemu oświaty będą mogli inspirować się w trakcie własnej pracy zawodowej. W treści webinarium uwzględniona będzie aktualna sytuacja epidemiczna w Polsce oraz związane z nią trudności i nowe wyzwania w pracy z uczniami. Zaproponowane rozwiązania będą wskazówką, w jaki sposób prowadzić działania on-line w przedszkolach, szkołach i placówkach w sytuacji ograniczonego kontaktu bezpośredniego (izolacja związana z COVID-19).


Uczestnicy otrzymają materiały merytoryczne, przygotowane przez osobę prowadzącą, po zakonczeniu webianrium.


platforma click meeting

Natalia Fryzowicz, 22/570 83 54, natalia.fryzowiczi@ore.edu.pl

O zakwalifikowaniu się do udziału w webinarium decyduje adresat oraz kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w webinarium otrzymają informację pocztą elektroniczną, nastepnego dnia od zamknięcia rejetracji wraz z linkiem do webinarium. Webianrium odbędzie się w godz. 10.00-13.15 (część wykładowa), po czym w godzinach 13.30-15.00 odbędzie się spotkanie on-line z prowadzacym, z możliwością zadawania pytań i bezpośredniego kontaktu. 

Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 


01.12.2021
Nieaktywny

24.11.2021
Nieaktywny

17.11.2021
Nieaktywny

03.11.2021
Nieaktywny

02.11.2021
Nieaktywny