Szczegóły szkolenia
Aktywizacja i motywacja uczniów na zdalnej i stacjonarnej lekcji języka niemieckiego
Aktywizacja i motywacja uczniów na zdalnej i stacjonarnej lekcji języka niemieckiego

Języki obce

Ośrodek Rozwoju Edukacji i Goethe Institut

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim

Szkolenie

Szkolenie adresowane jest do czynnych zawodowo i pracujących  w systemie edukacji nauczycieli języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych  zajmujących się językiem niemieckim.

Uczestnicy warsztatów:

- dowiedzą się jakie są elementy udanej lekcji języka obcego

- nauczą się jak efektywnie stosować poznane metody i narzędzia
w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym

- opracują i zmodyfikują ćwiczenia, tak aby wykorzystać ich potencjał
w doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych uczniów.

HARMONOGRAM

1.  Wymiana doświadczeń na temat uczenia się i aktywizowania uczniów podczas lekcji stacjonarnych i prowadzonych zdalnie

45

minut

2.  Kryteria i zasady „dobrej” lekcji

30

minut

3. Metody aktywizacji uczniów na lekcjach

 

60

minut

  1. Zastosowanie poznanych metod i narzędzi w praktyce

 

45
minut 

 

 


Szkolenie stacjonanre - miejscowość podana w terminie szkolenia

Lider regionalny - Dorota Niewiadomska, e-mail: dniewiadomska@op.pl, tel.: 501 537 122

Szkolenie jest bezpłatne. Rejestracja na szkolenie nie jest jednoznaczna z przyjęciem na webinarium. Informację o wyniku rekrutacji otrzymają Państwo po zamknięciu naboru. Pierwszeństwo naboru na szkolenie mają osoby, które nie uczestniczyły jeszcze w szkoleniach DELFORTU w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy. Rekrutacja może być zakończona wcześniej w przypadku wyczerpania limitu miejsc. Zaświadczenia otrzymają osoby uczestniczące w całym spotkaniu.

Kryteria naboru 
  • adresat (określony wyżej)
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
  • kolejność zgłoszeń.

Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w webinarium dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie Szkoleń ORE  w ciągu 14 dni roboczych. Osoby uprawnione otrzymają pocztą elektroniczną informację z instrukcją pobierania.

06.11.2021 (Gdańsk, 5 wolnych miejsc rezerwowych)

23.10.2021 ( Szczecin)
Nieaktywny