Szczegóły szkolenia
Nauczanie języka francuskiego z wykorzystaniem mediów i sieci społecznościowych
Nauczanie języka francuskiego z wykorzystaniem mediów i sieci społecznościowych

Języki obce

WYDZIAŁ ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze oraz Instytut Francuski w Polsce

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, Czynni zawodowo nauczyciele nauczający przedmiotów w języku francuskim, pracujący w placówkach systemu edukacji, metodycy i konsultanci

Szkolenie


Szkolenie  Nauczanie języka francuskiego z wykorzystaniem mediów i sieci społecznościowych, organizowane przy współpracy z Instytutem Francuskim w Warszawie, przeznaczone jest dla czynnych zawodowo nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz pracujących w systemie edukacji nauczycieli języka francuskiego nauczających młodzież w wieku 13-18 lat. Szkolenie będzie miało charakter zarówno wykładu jak i warsztatu.
Prelegentami będą Michel Boiron i Magali Delcombel, specjaliści zajmujący się nauczaniem języka francuskiego jako obcego z CAVILAM-Alliance Française

Uczestnicy szkolenia:
- nauczą się jak wykorzystać potencjał dydaktyczny mediów na lekcji języka francuskiego
- będą potrafili scharakteryzować różne rodzaje mediów i wykorzystać je w praktyce pedagogicznej (rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustna i pisemna)
- dowiedzą się jak uczyć o kulturze krajów frankofońskich.

Szkolenie  jest bezpłatne.

Data rozpoczęcia: 08.10.2021, o 16:00

Data zakończenia: 22.10. 2021, o 18:00platforma online

Anna Susek, starszy specjalista ds. języków romańskich Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze, tel: (22) 345 37 75, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl


Kryteria naboru 

  • adresat (określony wyżej)
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
  • kolejność zgłoszeń.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Informację o przyjęciu na szkolenie, lub nie, otrzymają Państwo mailem – po zakończeniu rekrutacji.

Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w webinarium dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie Szkoleń ORE  w ciągu 14 dni roboczych. Osoby uprawnione otrzymają pocztą elektroniczną informację z instrukcją pobierania.

 

 


08.10.2021 - 22.10.2021 (online)
Nieaktywny