Szczegóły szkolenia
Gramatyka jako pozytywne doświadczenie - na lekcji stacjonarnej i online
Gramatyka jako pozytywne doświadczenie - na lekcji stacjonarnej i online

Języki obce

Ośrodek Rozwoju Edukacji i Goethe Institut

doradcy metodyczni, nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim, nauczyciele konsultanci

-

webinarium

Webinarium adresowane jest do czynnych zawodowo i pracujących  w systemie edukacji nauczycieli języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych  zajmujących się językiem niemieckim.

Uczestnicy warsztatów:

- poznają różnorodne aktywności służące powtarzaniu, utrwalaniu
i  automatyzacji oraz wizualizacji struktur gramatycznych 

- dowiedzą się jak zastosować nową wiedzę w praktyce szkolnej
i dostosować ją do własnych potrzeb.

Szkolenie odbędzie się w godzinach 17:00-18:30.

HARMONOGRAM:

1. Metody uczenia gramatyki dawniej i dzisiaj: samodzielne odkrywania reguł i zasad gramatycznych oraz rola metajęzyka

20

minut

2. Praktyczne przykłady ćwiczeń służących automatyzacji, utrwalaniu i wizualizacji zagadnień gramatycznych na lekcjach stacjonarnych i online


55

minut

3. Podsumowanie dotyczące poznanych metod 

15

minut

 

Niemiecka gramatyka wydaje się być dla uczniów szczególnie skomplikowana i sprawia sporo kłopotu wywołując negatywne emocje. Podczas webinarium poznają Państwo całą paletę aktywności, które w formie zabawy świetnie ćwiczą i utrwalają struktury gramatyczne.


Platforma edukacyjna udostępniona przez Goethe Institut

Lider regionalny - Agnieszka Siuta, e-mail:agas@autograf.pl, tel.: 605 038 414

Szkolenie jest bezpłatne. Rejestracja na szkolenie nie jest jednoznaczna z przyjęciem na webinarium. Informację o wyniku rekrutacji otrzymają Państwo po zamknięciu naboru. Pierwszeństwo naboru na szkolenie mają osoby, które nie uczestniczyły jeszcze w szkoleniach DELFORTU w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy. Rekrutacja może być zakończona wcześniej w przypadku wyczerpania limitu miejsc. Zaświadczenia otrzymają osoby uczestniczące w całym spotkaniu. 

Aby z powodzeniem uczestniczyć w warsztatach online, potrzebny jest mikrofon, kamera i podstawowa znajomość systemu wideokonferencyjnego ZOOM. Ponieważ  spotkanie ma charakter warsztatowy, warunkiem udziału w szkoleniu jest włączenie kamer.

Kryteria naboru 
  • adresat (określony wyżej)
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
  • kolejność zgłoszeń.

Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w webinarium dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie Szkoleń ORE  w ciągu 14 dni roboczych. Osoby uprawnione otrzymają pocztą elektroniczną informację z intrukcją pobierania.

26.10.2021 (Platforma edukacyjna udostępniona przez Goethe Institut)
Nieaktywny

21.10.2021 (online)
Nieaktywny