Szczegóły szkolenia
Wyzwania współczesnej edukacji a rozwój oświaty samorządowej
Wyzwania współczesnej edukacji a rozwój oświaty samorządowej

Zarządzanie oświatą

Konferencja jest organizowana w ramach projektu "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”

przedstawiciele JST

Konferencja adresowana jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Konferencja

Zapraszamy samorządowców na 2-dniową konferencję stacjonarną, która odbędzie się w Warszawie w Hotelu Sangate (ul. Komitetu Obrony Robotników 32, 02-148) w terminie 11-12 października 2021 roku.

Świat zawsze mierzył się ze zmianami i sytuacjami nieprzewidywalnymi. W okresie pandemii dynamika tych zmian i ich skala zaowocowała licznymi skutkami społecznymi i finansowymi. Edukacja jako jedna z usług publicznych – nie uchroniła się przed tymi zmianami.
Nauczyciele, uczniowie i rodzice z dnia na dzień musieli dostosować się do nowej sytuacji, podjąć trud nauczenia się nowych narzędzi informatycznych oraz ich wykorzystywania w realizowanym procesie dydaktycznym. Zmiany z jednej strony odcisnęły swoje bolesne piętno, z drugiej jednak strony przyspieszyły proces cyfryzacji polskiej szkoły, otwierając nowe możliwości zmian w modelu nauczania. Konsekwencje pandemii uwidoczniły potrzebę refleksji ale i podjęcia działań, które będą mogły zapobiegać kolejnym tego typu zjawiskom oraz służyć rozwojowi lokalnej oświaty. Wiele zależy od tego, jak szybko na zmieniającą się rzeczywistość potrafi reagować samorząd odpowiedzialny za realizację zadań oświatowych. Co zrobić, aby jak najlepiej wykorzystać wyzwania stojące przed oświatą samorządową, aby stały się one dla lokalnej oświaty szansą a nie zagrożeniem?         

Termin konferencji:

  • 11-12 października 2021 r. – Hotel Sangate, Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 32
  • Początek zajęć 11 października 2021 r. – godzina 10.30
  • Zakończenie zajęć 12 października 2021 r. – godzina 14.30
Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. hotelu. Koszty przejazdu na konferencję pokrywają sami uczestnicy.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA  EDUKACJA  ROZWÓJ na lata 2014–2020.

logotypy:Funduszy Europejski, Unii Europejskie, Rzeczypospolitej Polskiej


Hotel Sangate, Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 32

Piotr Matuszak 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Zapisanie się na konferencję nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się. Osoby zakwalifikowane otrzymają oddzielnego maila do 4 września 2021 r.


11.10.2021 - 12.10.2021 (Warszawa)
Nieaktywny