Szczegóły szkolenia
Spotkanie dla Wnioskodawców zainteresowanych udziałem w konkursie grantowym dodatkowym na powołanie SCWEW
Spotkanie dla Wnioskodawców zainteresowanych udziałem w konkursie grantowym dodatkowym na powołanie SCWEW

Edukacja włączająca

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami, Zespół projektu SCWEW2

organy prowadzące publiczne oraz niepubliczne szkoły specjalne oraz placówki specjalne

Spotkanie informacyjne

Celem spotkania będzie zapoznanie jego uczestników z:

  •  założeniami modelu SCWEW,
  •  zasadami przygotowania wniosku aplikacyjnego na utworzenie SCWEW,
  • programem PFRON.Uczestnicy spotkania otrzymają materiały informacyjne drogą mailową.

platforma Google Meet godz. 12.00 -15.00

Agnieszka Pietryka tel. 22 570 83 51 scwew2@ore.edu.pl

Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną 29.09.2021 r.

30.09.2021
Nieaktywny