Szczegóły szkolenia
Przygotowanie pytań testowych i testów z zasobów Moodle.
Przygotowanie pytań testowych i testów z zasobów Moodle.

Doskonalenie nauczycieli

WERP

nauczyciele, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, nauczyciele centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczyciele publicznych centrów kształcenia ustawicznego

Początek rejestracji 13 października 2021 r. od godz. 8.00 - koniec rejestracji 15 października 2021 r. do godz. 20.00

szkolenie e-learningowe

Szkolenie jest realizowana w całości zdalnie w trybie asynchronicznym.

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wszystkich etapów kształcenia, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, doradców zawodowych którzy będą opracowywać i wykorzystywać testy na paltformie Moodle. Kurs preferowany dla uczestników posiadających podstawy z zakresu obsługi platformy Moodle.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykorzystania modułu Test(Quiz) na platformie Moodle do tworzenia i konfigurowania testów,  przygotowywania nowych pytań oraz korzystanie z bazy pytań.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową w trybie asynchronicznym i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowanymi w ramach programu szkolenia treściami oraz wykonuja zadania. 

Osoby uczestniczące w szkoleniu mogą w wybranym przez siebie tempie realizować treści kształcenia i zaliczać test końcowy.

Treści kształcenia podzielono na moduły tematyczne:

Moduł 1 - Tworzenie i konfigurowanie nowego testu
Modul 2 - Tworzenie pytań do testu
Moduł 3 - Baza pytań

Kryteria naboru:

  • adekwatny adresat (określony wyżej),
  • prawidłowe wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego,
  • kolejność zgłoszeń.
Liczba miejsc: 25

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE – http://szkolenia.ore.edu.pl/. Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE (www.e-kursy.ore.edu.pl). 
 


Materiały będą dostępne na platformie Moodle ORE

platforma Moodle ORE

Magdalena Mrozkowiak, magdalena.mrozkowiak@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00 w. 205;

Szkolenie e-learningowe z  wykorzystania Modułu Moodle - Test(Quiz). Kurs obejmuje 3 sekcje.
Kurs i materiały do szkolenia będą dostepne na platformie ORE e-kursy.ore.edu.pl,  ćwiczenia praktyczne do wykonania w trakcie szkolenia należy wykonywać na platformie cwiczeniowej ORE cwiczenia.ore.edu.pl, na przygotowanych dla uczestników kursach testowych. Każdy uczestnik otrzyma indywidualny dostęp do platformy testowej.20.10.2021 - 20.11.2021
Nieaktywny