Szczegóły szkolenia
ABC doradcy metodycznego - edycja 2
ABC doradcy metodycznego - edycja 2

Rozwój szkół i placówek

Wydział Innowacji i Rozwoju

doradcy metodyczni

Kurs e-learningowy

Celem szkolenia jest doskonalenie warsztatu pracy nowo powołanych doradców metodycznych poprzez:

  • przedstawienie zadań doradcy i form ich realizacji, wynikających z przepisów prawa,
  • doskonalenie umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania zadań doradcy metodycznego,
  • kształtowanie postawy refleksyjnego podejścia do pełnienia roli doradcy metodycznego i podnoszenia jakości własnej pracy.

Szczegółowe cele oraz program szkolenia znajdują się w załączonym sylabusie.platforma e-learning ORE (www.e‐kursy.ore.edu.pl)

Bogusława Kalinowska tel. 0 22 570 83 25 e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl

Rekrutacja na szkolenie będzie prowadzona  do 30 września 2021 r. za pośrednictwem strony internetowej.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będą następujące kryteria:

  • zatrudnienie na stanowisku doradcy metodycznego (w pierwszej kolejności nauczyciele, których staż pracy w roli doradcy nie przekracza 3 lat),
  • wypełnienie formularza rekrutacyjnego.

Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną (otrzymanie wiadomości e-mail informującej o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania). Po weryfikacji i akceptacji nadesłanych zgłoszeń zaproszenie do udziału w szkoleniu wraz z instrukcją logowania się na platformę e-learning ORE przesłane zostanie drogą mailową w dniu 31 września 2021 r.    

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 


04.10.2021 - 15.11.2021
Nieaktywny