Szczegóły szkolenia
Francuski, język frankofoński, jak go uczyć czyli Le français, une langue francophone à enseigner
Francuski, język frankofoński, jak go uczyć czyli Le français, une langue francophone à enseigner

Doskonalenie nauczycieli

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych przy współpracy z Przedstawicielstwem Generalnym Walonii-Brukseli

Brak adresatów

Adresatami szkolenia są: czynni zawodowo i pracujący w systemie edukacji nauczyciele języka francuskiego, doradcy metodyczni i nauczyciele konsultanci zainteresowani poszerzeniem wiedzy oraz wzbogaceniem umiejętności w dziedzinie nauczania języka francuskiego z kręgu kulturowego krajów frankofońskich innych niż Francja (wymagana znajomość języka francuskiego na poziomie B2/C1).

Kurs e-learningowy

Szkolenie zostało przygotowane z wykorzystaniem wiedzy i ogólnodostępnych materiałów z międzynarodowego stażu w Belgii (Stage international d’été en didactique du français langue étrangère), na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve w 2019 roku w trakcie kursu Geneviève Geron Variété du français dans la francophonie. To próba przybliżenia tematyki związanej z nauczaniem języka francuskiego z wykorzystaniem wiedzy o kulturze krajów frankofońskiego i  nowoczesne podejście do nauki i do nauczania poprzez pryzmat różnojęzyczności użytkowników języka Moliera.
Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.


platforma e-learningowa

Anna Susek, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Kryteria naboru
  • adresat - określony powyżej
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego.
Nabór będzie prowadzony do dnia 28 września lub do wyczerpania miejsc. Wszyscy zarejestrowani otrzymają informację pocztą elektroniczną. Zaświadczenia będą wydawane WYŁĄCZNIE, które ukończą kurs zgodnie z zasadami opisanymi w Sylabusie.

30.09.2021 - 14.11.2021 (online)