Szczegóły szkolenia
Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych (KUZ)-edycja 2
Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych (KUZ)-edycja 2

Kształcenie zawodowe

WERP

pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni zajmujący się kształceniem zawodowym, nauczyciele centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczyciele publicznych centrów kształcenia ustawicznego

Początek rejestracji: 13.08.2021 r., koniec rejestracji: 17.08.2021 r.

szkolenie e-learningowe

 

       Cele:
  1. Poszerzenie umiejętności w zakresie planowania kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

  2. Doskonalenie umiejętności opracowywania programu nauczania KKZ i KUZ

  3. Przygotowanie do opracowania projektu ewaluacji programu nauczania dla KKZ i KUZPlatforma Moodle ORE

Magdalena Mrozkowiak, magdalena.mrozkowiak@ore.edu.pl, 22 345 37 00 w. 205; Anna Jaworska, anna.jaworska@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00 w. 215

  • O przyjęciu na daną formę doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.
  • W pierwszej kolejności przyjmowane są zgłoszenia, placówek doskonalenia nauczycieli i innych placówek oświatowych z zakresu kształcenia zawodowego.
  • W przypadku wolnych miejsc przyjmowane są zgłoszenia z innych typów szkół/placówek.
  • W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby osób przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca.

  • Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online - nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
  • Po weryfikacji i akceptacji zaproszenia do udziału w szkoleniu zostanie przesłana drogą mailową instrukcja logowania na platformę Moodle ORE (https://moodle.ore.pl).
  • Osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 18.08.2021 r. do godz. 16.00 e-mail z informacją o wyniku rekrutacji. Przewidziana liczba uczestników kursu to minimum 50 osób.

19.08.2021 - 31.08.2021
Nieaktywny