Szczegóły szkolenia
Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE) jako nowe oblicze edukacji dla dorosłych
Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE) jako nowe oblicze edukacji dla dorosłych

Kształcenie dorosłych

WKZ

pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy Gminnych ośrodków Kultury, pracownicy Miejskich Ośrodków Kultury, przedstawiciele Urzędów Pracy, pracodawcy, wizytatorzy kuratorium oświaty, przedstawicieli regionów włączonych we wdrażanie ZSU 2030, pracownicy ośrodków edukacji pozaformalnej , inne osoby zainteresowane

Początek rejestracji 14 kwietnia 2022 r. od godz. 8.00 - koniec rejestracji 25 kwietnia 2022 r. o godz. 24.00

Konferencja

Konferencja online adresowana jest do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, ośrodków kultury, urzędów pracy, pracodawców, kuratoriów oświaty, a także przedstawicieli regionów włączonych we wdrażanie Zintegrowanego Systemu Edukacji (ZSU 2030).

Termin realizacji konferencji: 27 kwietnia 2022 r.

Cele konferencji:

  1. przedstawienie zasad funkcjonowania Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji oraz perspektywy ich rozwoju w systemie oświaty,
  2. zachęcanie do tworzenia oferty szkoleń dla dorosłych na podstawie diagnozy w środowisku lokalnym,
  3. promowanie organizowania zajęć edukacyjnych dla dorosłych o charakterze aktywizującym, opartym na zajęciach praktycznych, projektowych, dzieleniu się doświadczeniami, wspólnym rozwiązywaniu problemów,
  4. upowszechnienie przekonania o potrzebie partnerstwa z różnymi instytucjami i organizacjami w społecznościach lokalnych, przy ustalaniu i kreowaniu treści edukacyjnych.

Konferencja on-line organizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki
Program konferencji.pdf

Platforma e-learningowa ZOOM

Aneta Skowrońska, aneta.skowronska@ore.edu.pl,

Aby wziąć udział w rekrutacji na konferencję, należy:

  • Założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl oraz wypełnić formularz rejestracyjny
  • Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza online.
  • Początek rejestracji: 14.04.2022 r., zakończenie rejestracji: 25.04.2022 r.

Link do platformy e-learningowej Zoom zostanie wysłany na adres mailowy wskazany podczas rejestracji na konferencję.
27.04.2022
Nieaktywny