Szczegóły szkolenia
Jak kształtować u uczniów kompetencje matematyczno-przyrodnicze?
Jak kształtować u uczniów kompetencje matematyczno-przyrodnicze?

Kompetencje kluczowe

WRKK

Brak adresatów

Pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, nauczyciele uprawnieni do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Szkolenie

Szkolenie skierowane jest do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, zainteresowanych doskonaleniem zawodowym nauczycieli w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz kształtowaniem kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów w świetle nowej podstawy programowej dla szkoły ponadpodstawowej.

Celem szkolenia jest podniesienie u uczestników szkolenia kompetencji w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w realizacji nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych.

Szkolenie obejmuje 6 godzin dydaktycznych warsztatów prowadzonych online na platformie ClickMeeting oraz orientacyjne 6 godzin pracy samodzielnej na platformie e-learningowej.

Część warsztatowa:

14.09.2021 r, godz. 16.00-17.30 - Moduł I – 2 godzinny warsztat on-line:

 1. Kompetencje kluczowe w procesie edukacji;
 2. Charakterystyka kompetencji matematyczno-przyrodniczych i ich rola w procesie nauczania i uczenia się;
 3. Strategie uczenia się sprzyjające kształtowaniu kompetencji matematyczno-przyrodniczych

28.09.2021 r , godz. 16.00-17.30 – Moduł II – 2 godzinny warsztat on-line:

 1. Nowoczesne technologie jako wsparcie w procesie kształtowania kompetencji;
 2. Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie w procesie kształtowania kompetencji kluczowych;
 3. Rozwijanie kompetencji w zakresie sprawności rachunkowej i wnioskowania.

12.10.2021 r, godz. 16.00-17.30 – Moduł III – 2 godzinny warsztat on-line:

 1. Stymulowanie aktywności twórczej uczniów;
 2. Rola metod aktywizujących w procesie kształtowania kompetencji kluczowych;
 3. Metoda projektu a kształtowanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych.

 Zajęcia na platformie e-learningowej, w terminie od 15.09.2021r. do 28.10.2021r.:

Moduł I . Zadanie indywidualne nr 1 – scenariusz zajęć jako przykład praktycznych zastosowań służących kształtowaniu kompetencji matematyczno-przyrodniczych.

Moduł II. Zadanie indywidualne nr 2 – przygotowanie dowolnego materiału merytorycznego z wykorzystaniem wybranych narzędzi TIK, poruszanych w trakcie warsztatu z Modułu II.

Moduł III. Zadanie indywidualne nr 3 - przygotowanie koncepcji/planu pracy z uczniami metodą projektu z uwzględnieniem tematów poruszanych
w czasie warsztatu z Modułu III.

 Do zaliczenia szkolenia wymagany jest udział w obydwu częściach szkolenia i wykonanie wszystkich zadań na platformie e-learningowej.platforma E-lerningowa ORE oraz warsztaty na ClickMeeting

Anna Kasperska-Gochna - anna.kasperska-gochna@ore.edu.pl

Szkolenie poprowadzi pani Agnieszka Herma, doktor nauk matematycznych, nauczyciel dyplomowany w Bielsku-Białej z ponad 20-letnim stażem pracy, pełniący funkcję doradcy metodycznego w zakresie matematyki.
Kryteria naboru
 
 • adresat (określony wyżej)
 • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
 • kolejność zgłoszeń


Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji wraz z hasłem dostępu do platformy e-learningowej.
 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

14.09.2021 - 28.10.2021 (Warszawa)
Nieaktywny