Szczegóły szkolenia
"Przywracanie ucznia szkole". Szkolenie z zakresu doskonalenia kompetencji wychowawczych pracowników oświaty.
"Przywracanie ucznia szkole". Szkolenie z zakresu doskonalenia kompetencji wychowawczych pracowników oświaty.

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE

pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści ze szkół i placówek

Adresatami szkolenia są specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjaliści ze szkół i placówek.

Kurs e-learningowy

Cel ogólny:

Doskonalenie kompetencji wychowawczych pracowników oświaty.

         

Cele szczegółowe:

Poszerzanie wiedzy w zakresie rozpoznawania sytuacji uczniów zagrożonych niedostosowaniem szkolnym (rola konceptualizacji).

Poszerzanie wiedzy w zakresie udzielania pomocy uczniom przejawiającym symptomy niedostosowania szkolnego.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z przygotowanymi treściami.

Kurs składa się z nagranego przez eksperta wykładu oraz udostępnionego materiału edukacyjnego nawiązującego do prezentowanych treści.

Po zapoznaniu się z przygotowanym szkoleniem Uczestnik wypełnienia ankietę ewaluacyjną.https://e-kursy.ore.edu.pl/


Sylabus Przywracanie ucznia szkole.pdf

Materiały szkoleniowe można pobierać z platformy podczas trwania e-kursu. Kurs będzie aktywny na platformie w terminie 2–11 sierpnia 2021 r.

Platforma Moodle

Wydział Wychowania i Profilaktyki Jolanta Zawór, e-mail: jolanta.zawor@ore.edu.pl

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń Uczestnicy otrzymają przesłane drogą mailową zaproszenie do udziału w szkoleniu wraz z instrukcją logowania się na platformę e-learning ORE (www.e‐kursy.ore.edu.pl). O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zgodności z adresatami szkolenia.

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły, od 28 lipca i zakończy się 9 sierpnia 2021 r.

Od momentu zalogowania się na stronie kursu Uczestnik może w dowolnym tempie zapoznawać się z zamieszczonym nagraniem oraz załączonym materiałem.

Szkolenie jest bezpłatne.

Termin szkolenia: 2–11 sierpnia 2021 r.
Nieaktywny