Szczegóły szkolenia
Moduł prawny. Przygotowanie organizacji jednostek oświatowych na rok szkolny 2021/2022. Arkusz organizacji pracy jednostki oraz jego wykorzystanie w monitorowaniu pracy jednostek oświatowych.
Moduł prawny. Przygotowanie organizacji jednostek oświatowych na rok szkolny 2021/2022. Arkusz organizacji pracy jednostki oraz jego wykorzystanie w monitorowaniu pracy jednostek oświatowych.

Zarządzanie oświatą

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020

przedstawiciele JST

Szkolenie

Szkolenia odbęda się w 5 terminach.

Każde szkolenie będzie trwało 2 dni.
19-20 sierpnia 2021 r. w godzinach 8.30-13.45 (włącznie z przerwami)
24-25 sierpnia 2021 r. w godzinach 9.30-14.45 (włącznie z przerwami)
26-27 sierpnia 2021 r. w godzinach 9.00-14.15 (włącznie z przerwami)
6-7 września 2021 r. w godzinach 9.30-14.45 (włącznie z przerwami)
21-22 września 2021 r. w godzinach 9.00-14.15 (włącznie z przerwami)

Adresaci szkoleń:
kadra jednostek samorządu terytorialnego.

Cel szkolenia:

- Omówienie sposobów opracowania arkusza, z uwzględnieniem danych i dokumentów, które muszą zostać zebrane przed przystąpieniem do sporządzenia arkusza.
- Przedstawienie harmonogramu opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji szkoły i przedszkola.
- Omówienie kwestii tworzenia oddziałów i podziału na grupy, wynagradzania nauczycieli, wymiaru etatów oraz godzin ponadwymiarowych.
- Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego przygotowania organizacji pracy szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 z uwzględnieniem rozproszonych zmian w przepisach prawa oświatowego, w tym: repetytorium podstaw prawnych organizacji pracy szkół podstawowych oraz prezentacja racjonalnych rozwiązań organizacyjnych, których stosowanie może usprawnić pracę szkół oraz lokalnych systemów oświaty.

Treści szkolenia:

I. Zadania dyrektora szkoły dotyczące opracowania arkusza organizacji na rok szkolny 2021/2022

II. Tryb postępowania w sprawach kadrowych

III. Zadania organu prowadzącego szkoły dotyczące opracowania arkusza organizacji na rok szkolny 2021/2022

IV. Opiniowanie organizacji pracy szkoły – co konkretnie i w jakim czasie?

 

Zajęcia będą miały charakter praktyczny, dający możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad prezentowanymi treściami.

Materiał do szkolenia:

Moduł prawny. Przygotowanie organizacji jednostek oświatowych na rok szkolny 2021/2022. Arkusz organizacji pracy jednostki oraz jego wykorzystanie w monitorowaniu pracy jednostek oświatowych.

znajduję sie pod linkiem:

https://www.ore.edu.pl/2021/05/wsparcie-dla-kadry-jst-w-i-po-pandemii-covid-19/


Szkolenie on-line

Piotr Matuszak 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Uczestnicy zakwalifikowani na szkolenia będą zobligowani do wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu (ze względu na współfinansowanie działania ze środków EFS) i przesłania go do ORE przed szkoleniem. Oświadczenie zostanie wysłane w wersji elektronicznej do osób zakwalifikowanych.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają link do szkolenia na platformie ZOOM na 2 dni przed szkoleniami.
Szkolenie 19-20 sierpnia 2021 r. rozpoczyna się o godz. 8:30. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej tj. o godz. 8:15.
Szkolenie 24-25 sierpnia 2021 r. rozpoczyna się o godz. 9:30. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej tj. o godz. 9:15.
Szkolenie 26-27 sierpnia 2021 r. rozpoczyna się o godz. 9:00. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej tj. o godz. 8:45.
Szkolenie 6-7 września 2021 r. rozpoczyna się o godz. 9:30. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej tj. o godz. 9:15.
Szkolenie 21-22 września 2021 r. rozpoczyna się o godz. 9:00. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej tj. o godz. 8:45.

Zależy nam, aby wcześniejsze zalogowanie się na platformę, było okazją do zweryfikowania czy wszystko jest sprawnie podłączone i czy nie występują żadne zakłócenia w kontakcie z Państwem. Zdecydowanie polecamy logowanie się na szkolenie przez komputer, który umożliwi Państwu pracę podczas spotkania.

Proszę pamiętać o przygotowaniu:

- przyborów do pisania,

- mikrofonu i kamery umożliwiającej połączenie z prowadzącym szkolenie i pozostałymi  
uczestnikami


 


21.09.2021 - 22.09.2021
Nieaktywny

06.09.2021 - 07.09.2021
Nieaktywny

26.08.2021 - 27.08.2021
Nieaktywny

24.08.2021 - 25.08.2021
Nieaktywny

19.08.2021 - 20.08.2021
Nieaktywny