Szczegóły szkolenia
ABC Profilaktyki
ABC Profilaktyki

Wychowanie i profilaktyka

WWP

nauczyciele, pracownicy MOW, pracownicy MOS, nauczyciele konsultanci, psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracownicy bibliotek, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, psycholog szkolny, dyrektorzy i specjaliści ze szkół

Kurs e-learningowy

Celem głównym szkolenia jest poszerzenie wiedzy pracowników oświaty w zakresie profilaktyki szkolnej poprzez:

  • dostarczenie podstawowych informacji dotyczących profilaktyki,
  • zapoznanie z cechami programów profilaktycznych dobrej jakości,
  • dostarczenie informacji na temat co działa a co nie działa w profilaktyce,
  • zapoznanie z założeniami profilaktyki szkolnej i dla rodziców.


Pratforma Moodle

Elżbieta Stawecka, elzbieta.stawecka@ore.edu.pl, tel. 22 570 83 38

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w kursie znajdują się w Sylabusie. 

Kryteria naboru:

  • adresat (określony wyżej),
  • wypełnienie online formularza rejestracyjnego.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


16.08.2021-30.09.2021
30.09.2021