Szczegóły szkolenia
Konferencja online „Szkoła Kreatywności i Krytycznego Myślenia- wsparcie nauczycieli w zakresie rozwijania kluczowych kompetencji uczniów wymaganych w procesie uczenia się (w szkole/placówce/na rynku pracy)”
Konferencja online „Szkoła Kreatywności i Krytycznego Myślenia- wsparcie nauczycieli w zakresie rozwijania kluczowych kompetencji uczniów wymaganych w procesie uczenia się (w szkole/placówce/na rynku pracy)”

Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich

Ośrodek Rozwoju Edukacji - Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

nauczyciele, pedagodzy, doradcy metodyczni, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, nauczyciele II etapu edukacyjnego, pedagodzy szkolni, nauczyciele zainteresowani tematyką i rozwojem kompetencji

Przy rejestracji proszę podać imię i nazwisko, miejsce pracy.

Konferencja

Celem konferencji jest wsparcie nauczycieli w zakresie rozwijania kluczowych kompetencji uczniów wymaganych w procesie uczenia się.

W ramach wydarzenia uczestnicy konferencji wysłuchają następujących wykładów:

  • „Umiejętność świadomego udziału w procesie uczenia się
  • Pomysłowy Dobromir w szkole
  • „Zastosowanie metody projektu w kształtowaniu kompetencji kluczowych
  • Budujemy mosty pomiędzy dzisiaj a jutrem”

 

Konferencja adresowana jest do:

  • szerokiego segmentu pedagogów i nauczycieli
  • doradców metodycznych


Konferencja online, zoom meet, 18.08.2021 r., godzina: 10:00 - 14:15

Agnieszka Ratschka

  • Udział w Konferencji online jest bezpłatny 
  • decyduje kolejność zgłoszeń
  • link  do Konferencji online zostanie przesłany dnia 16.08.2021 r. 

18.08.2021 (Konferencja online)
Nieaktywny