Szczegóły szkolenia
Wykorzystanie zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w doradztwie zawodowym
Wykorzystanie zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w doradztwie zawodowym

Doradztwo zawodowe

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

doradcy zawodowi ze szkół i placówek, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy bibliotek pedagogicznych

Początek rejestracji: 29.06.2021 r., koniec rejestracji: 03.07.2021 r. Limit miejsc: minimum 50 osób.

Szkolenie

Szkolenie e-learningowe kierowane jest do doradców zawodowych zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych (w tym zatrudnionych w MOW, MOS i SOSW), pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracowników publicznych bibliotek pedagogicznych, którzy zamierzają zapoznać się z możliwościami i zasobami Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Szkolenie przeprowadzone zostanie na platformie ZOOM w dniu 07.07.2021 r. w godz. 11.00-13.30.

Cele szkolenia                                                 

1. Zapoznanie uczestników z pracą na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.
2. Zapoznanie uczestników z materiałami z zakresu doradztwa zawodowego zamieszczonymi na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (https://szkolenia.ore.edu.pl).

 Aby wziąć udział w rekrutacji na szkolenie, należy:

  • założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników.  Uczestnik musi również posiadać konto na stronie https://moodle.ore.edu.pl (e-kursy.ore.edu.pl). Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza on-line.

 Początek rejestracji: 29.06.2021 r., zakończenie: 03.07.2021 r.

 Uczestnicy szkolenia zostaną wybrani spośród zapisanych osób z uwzględnieniem następujących zasad rekrutacji.

Uczestnikami kursu mogą być:
- doradcy zawodowi zatrudnieni w publicznych szkołach i placówkach oświatowych (w tym z MOW, MOS i SOSW),
- pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli,
- pracownicy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- pracownicy publicznych bibliotek pedagogicznych.

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, w tym pierwszeństwo mają osoby pełniące funkcję doradcy zawodowego w systemie oświaty. Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Po weryfikacji i akceptacji zaproszenia do udziału w szkoleniu zostanie przesłana drogą mailową instrukcja logowania na platformę ZOOM.

Osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 05.07.2021 r. do godz. 16.00 e-mail z informacją o wyniku rekrutacji.

Przewidziana liczba uczestników kursu to minimum 50 osób.Sylabus szkolenia:
Sylabus.pdf


online - platforma ZOOM

Marta Koch-Kozioł, e-mail:marta.koch-koziol@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 77; Justyna Kądziela e-mail: justyna.kadziela@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 69, Barbara Sikora, e-mail: barbara.sikora@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 13;

Warunkiem uzyskania zaświadczenia ORE będzie uczestnictwo w 3 blokach tematycznych oraz wypełnienie anonimowej ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu szkolenia. Uczestnik po zakończeniu szkolenia (bloku 3) otrzyma link do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej. Czas na wypełnienie ankiety ewaluacyjnej: do 15 minut od zakończenia części merytorycznej bloku 3.

07.07.2021 (online)
Nieaktywny