Szczegóły szkolenia
Wykorzystanie technik negocjacyjnych w zarządzaniu oświatą w JST – szkolenie stacjonarne dla samorządowców
Wykorzystanie technik negocjacyjnych w zarządzaniu oświatą w JST – szkolenie stacjonarne dla samorządowców

Zarządzanie oświatą

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”

przedstawiciele JST

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Szkolenie

Szkolenie dotyczyć będzie negocjacji oraz ich wykorzystania w procesie decyzyjno-zarządczym w jednostkach samorządu terytorialnego.  

Do niedawna pracodawcy postrzegali umiejętności miękkie jako znacznie mniej istotne niż twarde kompetencje. Jednak z badań wynika, że to podejście szybko się zmienia. Okazuje się bowiem, że w przeciwieństwie do kompetencji specjalistycznych (umiejętności twardych), umiejętności miękkie znacznie trudniej wyćwiczyć a w wielu przypadkach to właśnie one decydują o sukcesie zawodowym. Łatwiej nauczyć pracownika umiejętności twardych niż od początku budować oraz inwestować w tworzenie jego kompetencji miękkich. Przykładowe kompetencje miękkie to; asertywność, komunikatywność, odporność na stres, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, samodyscyplina, dobra organizacja pracy. Jak rozwijać umiejętności miękkie? Przede wszystkim przez codzienną praktykę, kontakty z innymi ludźmi, obserwowanie i analizowanie swoich reakcji w relacjach międzyludzkich.

Proponujemy Państwu szkolenie, które przybliży tematykę związaną z negocjacjami oraz umożliwi przećwiczenie technik komunikacyjnych w procesie negocjacyjnym. Praca warsztatowa bazować będzie na przykładach sytuacji występujących w codziennej pracy samorządowca zarządzającego edukacją w JST.

Cel szkolenia: podniesienie kompetencji miękkich pracowników JST odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych (negocjacje ich wykorzystanie w procesie decyzyjno-zarządczym).


Termin szkolenia:
  • 6-7 lipca 2021 r. – Centrum Szkoleniowe ORE, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77
  • Początek zajęć 6 lipca 2021 r. – godzina 12.00
  • Zakończenie zajęć 7 lipca 2021 r. – godzina 13.00
Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum. Koszty przejazdu na szkolenie pokrywają sami uczestnicy.
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA  EDUKACJA  ROZWÓJ na lata 2014–2020.

logotypy:Funduszy Europejski, Unii Europejskie, Rzeczypospolitej Polskiej


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Piotr Matuszak 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Zapisanie się na szkolenie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się. Osoby zakwalifikowane otrzymają oddzielnego maila do 30 czerwca 2021 r.


06.07.2021 - 07.07.2021
Nieaktywny