Szczegóły szkolenia
Edukacja i uczenie się dorosłych
Edukacja i uczenie się dorosłych

Kształcenie zawodowe

WERP

pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, nauczyciele bibliotekarze z bibliotek pedagogicznych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczyciele przedmiotów zawodowych

Początek rejestracji: 18.06.2021 r., koniec rejestracji: 28.06.2021 r. do godz. 11.00

Konferencja

Konferencja online adresowana jest do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, pracowników kuratoriów oświaty, a także dyrektorów szkół i nauczycieli kształcących w szkołach branżowych.

Termin realizacji konferencji: 28 czerwca 2021 r.

Cele konferencji:

 1. Poszerzenie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawa dotyczących edukacji i uczenia się dorosłych.
 2. Poszerzenie wiedzy z zakresu oferty kształcenia ustawicznego w systemie oświaty.
 3. Wymiana dobrych praktyki w obszarze edukacji i uczenia się dorosłych.
 4. Upowszechnianie informacji na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 5. Zaprezentowanie wyzwań w obszarze edukacji i uczenia się dorosłych w świetle współczesnej gospodarki.

 


Konferencja online organizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Program konferencji.pdf

Platforma e-learningowa ZOOM

Magdalena Mrozkowiak, magdalena.mrozkowiak@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00 w. 205; Anna Jaworska, anna.jaworska@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00 w. 215

Aby wziąć udział w rekrutacji na konferencję, należy:

 • Założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników. 
 • Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza online.
 • Początek rejestracji: 18.06.2021 r., zakończenie rejestracji: 28.06.2021 r.

Uczestnicy konferencji zostaną wybrani spośród zapisanych osób z uwzględnieniem następujących zasad rekrutacji:

 • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli - nauczyciele-konsultanci;
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • pracownicy kuratoriów oświaty;
 • dyrektorzy i nauczyciele szkół kształcących w szkołach branżowych;
 • O zakwalifikowaniu się na konferencję decyduje również kolejność zgłoszeń.

Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na konferencję.

Do dnia 25.06.2021 r. osoby zakwalifikowane otrzymają e-mail z informacją o wyniku rekrutacji oraz zaproszeniem do udziału w konferencji wraz z linkiem do zalogowania się na platformę e-learningową Zoom.


28.06.2021
Nieaktywny