Szczegóły szkolenia
Profilaktyka przemocy rówieśniczej – rola świadka Edycja IV
Profilaktyka przemocy rówieśniczej – rola świadka Edycja IV

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki

specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciele konsultanci, nauczyciele, pracownicy MOW, pracownicy MOS, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy bibliotek pedagogicznych

Kurs e-learningowy

Cel główny: podnoszenie kompetencji pracowników oświaty w zakresie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej

Cele szczegółowe:

  1. dostarczenie informacji dotyczących dręczenia;
  2. dostarczenie informacji dotyczących reakcji świadków w sytuacji dręczenia;
  3. zapoznanie z czynnikami, które sprzyjają reagowaniu w sytuacji przemocy rówieśniczej;
  4. zapoznanie ze sposobami kształtowania poczucia odpowiedzialności za relacje rówieśnicze.


platforma Moodle

Elżbieta Stawecka, elzbieta.stawecka@ore.edu.pl, tel. 22 570 83 38

Kryteria naboru:

  • adresat (określony wyżej),
  • wypełnienie online formularza rejestracyjnego.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Kurs trwa w dniach 1-30.07.2021
Nieaktywny