Szczegóły szkolenia
Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, w tym w kształceniu dorosłych
Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, w tym w kształceniu dorosłych

Kształcenie zawodowe

WERP

pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy bibliotek pedagogicznych, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele kuratoriów, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Początek rejestracji: 11.06.2021 r., koniec rejestracji: 17.06.2021 r.

Konferencja

Konferencja online adresowana jest do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników bibliotek pedagogicznych, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, pracowników kuratoriów oświaty, a także dyrektorów i nauczycieli szkół kształcących w szkołach branżowych.

Termin realizacji konferencji: 21 czerwca 2021 r.

Informacje przekazywane uczestnikom konferencji stanowią kompendium wiedzy z zakresu współpracy kształcenia zawodowgo i ustawicznego oraz promocji szkolnictwa branżowego.

Cele konferencji:

 1. Przekazanie wiedzy na temat zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym.
 2. Wymiana doświadczeń w zakresie współpracy szkół branżowych z pracodawcami oraz promocji szkolnictwa branżowego.
 3. Doskonalenie umiejętności kreowania oferty programowej szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Konferencja online organizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Program konferencji.pdf

Platforma e-learningowa ZOOM

Magdalena Mrozkowiak, magdalena.mrozkowiak@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00 w. 225; Anna Jaworska, anna.jaworska@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00 w. 215

Aby wziąć udział w rekrutacji na konferencję, należy:

 • założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników. 
 • Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza online.
 • Początek rejestracji: 11.06.2021 r., zakończenie rejestracji: 17.06.2021 r.

Uczestnicy konferencji zostaną wybrani spośród zapisanych osób z uwzględnieniem następujących zasad rekrutacji:

 • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli - nauczyciele-konsultanci;
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • pracownicy kuratoriów oświaty;
 • pracownicy bibliotek pedagogicznych;
 • dyrektorzy i nauczyciele szkół kształcących w szkołach branżowych;
 • O zakwalifikowaniu się na konferencję decyduje również kolejność zgłoszeń.

Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na konferencję.

Do dnia 18.06.2021 r. osoby zakwalifikowane otrzymają e-mail z informacją o wyniku rekrutacji oraz zaproszeniem do udziału w konferencji wraz z linkiem do zalogowania się na platformę e-learningową Zoom.

 


21.06.2021
Nieaktywny