Szczegóły szkolenia
Zarządzanie interaktywną lekcją za pomocą monitora interaktywnego oraz urządzeń mobilnych
Zarządzanie interaktywną lekcją za pomocą monitora interaktywnego oraz urządzeń mobilnych

Kompetencje kluczowe

WRKK

nauczyciele, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli

Pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni, nauczyciele wszystkich etapów i obszarów edukacyjnych.

Szkolenie

Szkolenie skierowane jest do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, zainteresowanych doskonaleniem zawodowym nauczycieli w zakresie zarządzania interaktywną lekcją za pomocą monitora interaktywnego oraz urządzeń mobilnych. 

Celem szkolenia jest podniesienie u uczestników szkolenia praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania podczas zajęć edukacyjnych – tablic interaktywnych, monitorów dotykowych oraz urządzeń mobilnych.

Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych warsztatów prowadzonych online na platformie Teams oraz orientacyjne 2 godzin pracy samodzielnej.
Miejscem wymiany doświadczeń, dystrybucji materiałów szkoleniowych oraz publikacji zadań indywidualnych będzie również platforma Teams.
Szkolenie realizowane będzie w formie dwóch edycji:
Pierwsza edycja w terminie 15.06.2021 r. - 18.06.2021 r.
Druga edycja w terminie 23.06.2021 r. - 25.06.2021 r.


Część warsztatowa:

Moduł I - 4 godzinny warsztat online:

dla pierwszej edycji - 15.06.2021 r. , dla drugiej edycji - 23.06.2021 r.  godz. 16.00-19.15. 

1. Możliwości monitora interaktywnego w oparciu o wbudowane oprogramowanie.
2. Wykorzystywanie potencjału urządzeń interaktywnych w oparciu o nieodpłatne zasoby Internetu w ramach poszczególnych przedmiotów.
3. Zadania eksperta IT w szkole (instalowanie aplikacji interaktywnych do pracy z uczniem, udostępnianie transmisji teatralnych na żywo, „muzea online” oraz innych zasobów przeznaczonych dla edukacji).
4. Wyszukiwanie i pobieranie aplikacji na urządzenia mobilne.
5. Praktyczne wykorzystanie scenariuszy zajęć, zawartych w poradniku pn. „Wykorzystanie tablic interaktywnych oraz interaktywnych monitorów dotykowych w kształceniu ogólnym. Scenariusze zajęć dydaktycznych na wszystkich etapach edukacyjnych” oraz zasobów platformy epodreczniki.pl

 Moduł II – 4 godzinny warsztat online:

dla pierwszej edycji - 17.06.2021 r. , dla drugiej edycji - 24.06.2021 r.  godz. 16.00-19.15.

1. Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona na monitorze interaktywnym oraz w szkolnej ławce.
2. Wspólna praca w dokumentach: Word, Excel, Power Point - wyświetlana na monitorze interaktywnym.
3. Zamieszczanie materiałów interaktywnych do zajęć w OneNote.
4. Praca na zajęciach w aplikacji Teams wykorzystująca monitory interaktywne oraz urządzenia mobilne.

Indywidualna praca na platformie Teams:  

  1. Moduł I - zadanie indywidualne nr 1 – przykładowe rozwiązanie dotyczące wykorzystania monitora interaktywnego na lekcji z wybranego przedmiotu.
  2. Moduł II - zadanie indywidualne nr 2 – przykład interaktywnej formy sprawdzenia wiedzy uczniów/ podsumowania zajęć edukacyjnych.

 

 Do zaliczenia szkolenia wymagany jest udział w obydwu częściach szkolenia i wykonanie iwszystkich zadań indywidualnych.


platforma Teams Ośrodka Rozwoju Edukacji

Anna Kasperska-Gochna - anna.kasperska-gochna@ore.edu.pl

 


Kryteria naboru
 
  • adresat (określony wyżej)
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
  • kolejność zgłoszeń


Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji wraz z hasłem dostępu do platformy e-learningowej.
 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

23.06.2021 - 25.06.2021
Nieaktywny

15.06.2021 - 18.06.2021
Nieaktywny