Szczegóły szkolenia
Społeczne uwarunkowania postaw zawodowych
Społeczne uwarunkowania postaw zawodowych

Doradztwo zawodowe

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

doradcy zawodowi ze szkół i placówek, pracownicy publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy bibliotek pedagogicznych

Początek rejestracji: 14.06.2021 r., koniec rejestracji: 17.06.2021 r. Limit miejsc: minimum 50 osób.

Kurs e-learningowy

Szkolenie e-learningowe kierowane jest do doradców zawodowych zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych, pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracowników publicznych bibliotek pedagogicznych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu socjologicznych aspektów zawodu i pozycji społecznej, w tym znaczenia postaw przedsiębiorczych przy wyborze kierunku kształcenia i planowaniu kariery zawodowej. W szkoleniu zostaną także przybliżone metody motywujące do pracy indywidualnej i grupowej z uczniem/ami, w tym narzędzia i techniki coachingowe w pracy doradcy zawodowego. Założeniem ogólnym szkolenia jest podniesienie kompetencji doradców zawodowych i innych specjalistów (pracowników sysytemu oświaty) w zakresie społecznych uwarunkowań postaw zawodowych.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową na platformie Moodle, dostępnej pod adresem https://e-kursy.ore.edu.pl/.

  1. Cele szkolenia                                                 

1. Kształtowanie wśród uczniów postawy pracy i motywacji do działania.
2. Stymulowanie prozawodowych postaw.
3. Propagowanie wartości rozwoju zawodowego w ogólnym rozwoju ucznia.
4. Promowanie kompetencji przedsiębiorczych i innowacyjnych postaw przedsiębiorczych wśród uczniów.
5. Zwiększenie warsztatu doradców o narzędzia motywacyjne.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (https://szkolenia.ore.edu.pl).

 Aby wziąć udział w rekrutacji na szkolenie, należy:

  • założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników. Uczestnik szkolenia musi również posiadać konto na stronie https://moodle.ore.edu.pl. Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza on-line.

 Początek rejestracji: 14.06.2021 r., zakończenie: 17.06.2021 r.

 Uczestnicy szkolenia zostaną wybrani spośród zapisanych osób z uwzględnieniem następujących zasad rekrutacji.

Uczestnikami kursu mogą być:
- doradcy zawodowi zatrudnieni w publicznych szkołach i placówkach oświatowych,
- pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli,
- pracownicy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- pracownicy publicznych bibliotek pedagogicznych.

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, w tym pierwszeństwo mają osoby pełniące funkcję doradcy zawodowego w systemie oświaty. Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Po weryfikacji i akceptacji zaproszenia do udziału w szkoleniu zostanie przesłana drogą mailową instrukcja logowania na platformę Moodle ORE (https://moodle.ore.edu.pl).

Osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 18.06.2021 r. do godz. 16.00 e-mail z informacją o wyniku rekrutacji.

Przewidziana liczba uczestników kursu to minimum 50 osób.


Sylabus szkolenia:
Sylabus.pdf

platforma e-learningowa ORE, https://e-kursy.ore.edu.pl/

Justyna Kądziela e-mail: justyna.kadziela@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 69; Marta Koch-Kozioł, e-mail:marta.koch-koziol@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 77

21.06.2021 - 27.06.2021 (online)
Nieaktywny