Szczegóły szkolenia
Indywidualne spotkanie doradcze
Indywidualne spotkanie doradcze

Doradztwo zawodowe

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

pracownicy bibliotek pedagogicznych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy zawodowi ze szkół i placówek

Początek rejestracji: 07.06.2021 r., koniec rejestracji: 10.06.2021 r. Limit miejsc: 200 osób.

webinarium

Szkolenie on-line kierowane jest do doradców zawodowych zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach, pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracowników bibliotek pedagogicznych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prowadzenia indywidualnej rozmowy doradczej.

Szkolenie prowadzone będzię metodą on-line na platformie ZOOM.

Cele szkolenia                                                 

1. Zapoznanie uczestników z modelem J.M. Guerriero i R.G. Allena.

2. Doskonalenie umiejętności 6 etapów rozmowy doradczej z uczniem.

3. Omówienie zasad skutecznego zadawania pytań w podczas rozmowy doradczej.

4. Standardy etyczne doradcy zawodowego.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (https://szkolenia.ore.edu.pl).

 Aby wziąć udział w rekrutacji na szkolenie, należy:

  • założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników. Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza on-line.

 Początek rejestracji: 07.06.2021 r., zakończenie: 10.06.2021 r.

 Uczestnicy szkolenia zostaną wybrani spośród zapisanych osób z uwzględnieniem następujących zasad rekrutacji.

Uczestnikami szkolenia mogą być:

 - doradcy zawodowi zatrudnieni w publicznych szkołach i placówkach,
 - pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli,
 - pracownicy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 - pracownicy bibliotek pedagogicznych.

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, w tym pierwszeństwo mają osoby pełniące funkcję doradcy zawodowego w systemie oświaty. Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Po weryfikacji i akceptacji zaproszenia do udziału w szkoleniu zostanie przesłany drogą mailową link do udziału w webinarium,  w tym instrukcja logowania na platformę ZOOM.

Osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 11.06.2021 r. do godz. 16.00 e-mail z informacją o wyniku rekrutacji.

Przewidziana liczba uczestników szkolenia to 200 osób.online - platforma ZOOM

Marta Koch-Kozioł, e-mail:marta.koch-koziol@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 77; Justyna Kądziela e-mail: justyna.kadziela@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 69, Barbara Sikora, e-mail: barbara.sikora@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 13;

16.06.2021 (online)
Nieaktywny