Szczegóły szkolenia
Pomysły, propozycje, zajęcia pozalekcyjne i dobre praktyki w nauczaniu języka hiszpańskiego
Pomysły, propozycje, zajęcia pozalekcyjne i dobre praktyki w nauczaniu języka hiszpańskiego

Języki obce

WYDZIAŁ ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze oraz Instytut Francuski w Polsce

nauczyciele klas dwujęzycznych, nauczyciele języka hiszpańskiego, Specjaliści, nauczyciele, metodycy, konsultanci zajmującym się nauczaniem języka hiszpańskiego

Szkolenie


Szkolenie  Pomysły, propozycje, zajęcia pozalekcyjne i dobre praktyki w nauczaniu języka hiszpańskiego na drugim i trzecim etapie edukacyjnym przeznaczone jest dla czynnych zawodowo nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz pracujących w systemie edukacji nauczycieli języka hiszpańskiego oraz nauczycieli przedmiotów niejęzykowych pracujących w oddziałach dwujęzycznych z językiem hiszpańskim.

Uczestnicy szkolenia: 

  • poznają nowe narzędzia cyfrowe urozmaicające i ułatwiające nauczanie języka hiszpańskiego 

  • będą potrafili wykorzystać na zajęciach nowo poznane dobre praktyki

  • rozwiną i wzbogacą warsztat pracy dzięki wykorzystaniu na  lekcjach narzędzi proponowanych w Programie Cernuda.

Spotkanie online prowadzone będzie w języku hiszpańskich przez hiszpańskich prelegentów. Szkolenie będzie miało charakter zarówno wykładu jak i warsztatu.

Szkolenie  jest bezpłatne.

Data rozpoczęcia: 21.06.2021, o 17:00

Data zakończenia: 24.06. 2021, o 19:00platforma online

Anna Susek specjalistka ds. języków romańskich Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze, tel: (22) 345 37 75, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl


Kryteria naboru 

  • adresat (określony wyżej)
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
  • kolejność zgłoszeń.    

Kolejność naboru:

- nauczyciele języka hiszpańskiego, pracujący w oddziałach dwujęzycznych z językiem hiszpańskim 

- nauczyciele nauczający przedmiotów w języku hiszpańskich w oddziałach z językiem hiszpańskim

- nauczyciele języka hiszpańskiego pracujący w małych miejscowościach/ w placówkach na terenach wiejskich

- nauczyciele języka hiszpańskiego.Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Informację o przyjęciu na szkolenie, lub nie, otrzymają Państwo mailem – po zakończeniu rekrutacji.

Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w webinarium dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie Szkoleń ORE  w ciągu 14 dni roboczych. Osoby uprawnione otrzymają pocztą elektroniczną informację z instrukcją pobierania.

 

 


21.06.2021 - 24.06.2021 (online)
Nieaktywny