Szczegóły szkolenia
„Środowiskowy model wczesnego wspomagania rozwoju”. E-konferencja
„Środowiskowy model wczesnego wspomagania rozwoju”. E-konferencja

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

WSPE

przedstawiciele WOKRO, nauczyciele i specjaliści prowadzący działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w systemie oświaty

Konferencja

Cele konferencji:

  • poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności specjalistów WWR w zakresie kompleksowego wsparcia małego dziecka i jego rodziny
  • upowszechnianie wiedzy dotyczącej Środowiskowego Modelu WWR skoncentrowanego na rodzinie i zintegrowanego sektorowo
  • podnoszenie jakości działań w zakresie wsparcia dziecka i rodziny
  • stworzenie możliwości dzielenia się doświadczeniami dotyczącymi pracy w zakresie WWR oraz wymiany dobrych praktyk


platforma edukacyjna

Małgorzata Kummant, tel. (22) 570-83-52, malgorzat.kummant@ore.edu.pl

Osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji otrzymają informację pocztą elektroniczną. Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.

25.05.2021
Nieaktywny