Szczegóły szkolenia
Diagnoza poziomu rozwoju językowego uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz działania postdiagnostyczne wspierające realizację treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego w zaburzeniach mowy i języka
Diagnoza poziomu rozwoju językowego uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz działania postdiagnostyczne wspierające realizację treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego w zaburzeniach mowy i języka

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami

specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, psycholodzy

webinarium

Webinarium będzie miało następującą strukturę:
a) emisja 2 godzin dydaktycznych wykładów; 
b) 4 godziny dydaktyczne spotkań on-line z grupą uczestników, z równoległą możliwością zadawania pytań na czacie (do dyspozycji uczestników danego webinarium realizowanych w czasie rzeczywistym, tj. po zakończeniu emisji danej sesji wykładowej).

Odbiorcami webinarium są psycholodzy, pedagodzy i logopedzi z poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy w codzinnej pracy stosują narzędzie oraz ci którzy posiadają wersję papierową narzędzia diagnostycznego pn. Test Rozwoju Językowego IBE. 

 

Zastrzegamy jednak, że szkolenie nie będzie obejmowało zagadnień z zakresu psychometrii, której znajomość jest niezbędna do stosowania narzędzia. 

Celem webinarium jest omówienie następujących zagadnień:

1) Zaburzenia języka i komunikacji.
2) Trudności diagnostyczne (terminologia, klasyfikacja medyczna, naukowa i orzecznictwo oświatowe).
3) SLI – specyficzne zaburzenia językowe. SLI a opóźniony rozwój mowy.
4) Diagnoza – Test Rozwoju Językowego.
5) Rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej. Wsparcie po diagnozie z wykorzystaniem baterii TRJ. Działania postdiagnostyczne uwzgledniające treści wynikającej z podstawy programowej.


Uczestnicy otrzymają materiały merytoryczne, przygotowane przez osobę prowadzącą, w trakcie webianrium.


platforma e-kursy.ore.edu.pl

Artur Matejkowski, 22/570 83 40, artur.matejkowski@ore.edu.pl

O zakwalifikowaniu się do udziału w webinarium decyduje adresat, kolejność zgłoszeń oraz posiadanie podczas szkolenia Testu Rozowju Językowego w wersji papierowej. Osoby zakwalifikowane do udziału w webinarium otrzymają informację pocztą elektroniczną, nastepnego dnia po zamknięciu rejetracji wraz z linkiem do webinarium. Webianrium odbędzie się w godz. 10.00-11.30 (część wykładowa/teoretyczna), po czym w godzinach 11.45-15.00 odbędzie się spotkanie warsztatowe on-line z prowadzacą i praca z wykorzystaniem narzędzia.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 


20.05.2021
Nieaktywny

13.05.2021
Nieaktywny

06.05.2021
Nieaktywny