Szczegóły szkolenia
Ryzykowne zachowania psychoseksualne w okresie adolescencji
Ryzykowne zachowania psychoseksualne w okresie adolescencji

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

pracownicy MOW, pracownicy MOS, pracownicy bibliotek pedagogicznych, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, nauczyciele

Szkolenie adresowane jest do kadry ODN, PPP, BP, MOW, MOS, szkół ogólnodostępnych. O przyjęciu decyduje wypełnienie formularza rejestracyjnego, kolejność i proporcjonalność zgłoszeń

webinarium

Szkolenie w wymiarze 16 godzin dydaktycznych (2 dni) adresowane do osób pracujących z trudną młodzieżą w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także do pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz szkół ogólnodostępnych zainteresowanych tematyką ryzykownych zachowań psychoseksualnych.

Głównym celem szkolenia jest rozwój kompetencji w zakresie wspierania nieletnich przejawiających ryzykowne zachowania związane z rozwojem psychoseksualnym.

Zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

• Fazy rozwoju seksualnego i kształtowanie się tożsamości seksualnej;
• Norma a patologia zachowań seksualnych. Zachowania seksualne w określonych przedziałach wiekowych;
• Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego – kryteria diagnostyczne;
• Ryzykowne zachowania psychoseksualne w okresie adolescencji – współcześnie;
• Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w kształtowaniu się zachowań seksualnych;
• Zasady prowadzenia rozmów z młodzieżą dotyczących seksualności i ryzykownych zachowań oraz prowadzenia edukacji seksualnej.On-line, Platforma ZOOM (link do szkolenia wraz z instrukcją zostanie rozesłany e-mailowo)

Marta Paluch e-mail: marta.paluch@ore.edu.pl tel. 22 570 83 21; Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji - w dniu 13 kwietnia 2021. W związku z ograniczoną liczbą miejsc oraz faktem, że osoby otrzymujące potwierdzenie o zakwalifikowaniu zyskują automatycznie status "uczestnika szkolenia" (nie będzie wymagane dodatkowe potwierdzenie), bardzo proszę o przemyślane zgłoszenia. Zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia, czego warunkiem jest pełna frekwencja na szkoleniu, dostępne będą do samodzielnego pobrania i wydrukowania na stronie www.szkolenia@ore.edu.pl po 20 kwietnia 2021 r. Forma doskonalenia jest bezpłatna. Wymagania techniczne- komputer, dostęp do Internetu, kamerka, mikrofon.

*Proszę o weryfikację czy miejsce zatrudnienia, deklarowane podczas rejestracji na stronie szkolenia.ore.edu.pl, odpowiada kryteriom dotyczącym adresatów formy doskonalenia!!!

 


15.04.2021 - 16.04.2021
Rekrutacja dostępna w terminie 6-12 kwietnia 2021 r.