Szczegóły szkolenia
Spotkanie dla potencjalnych Grantobiorców zainteresowanych udziałem w konkursie na powołanie SCWEW
Spotkanie dla potencjalnych Grantobiorców zainteresowanych udziałem w konkursie na powołanie SCWEW

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami

przedstawiciele JST, organy prowadzące publiczne oraz niepubliczne szkoły specjalne oraz placówki specjalne

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Spotkanie przeznaczone jest tylko i wyłącznie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego/organów prowadzących. Do udziału w spotkaniu zaproszamy max. 2 osoby z jednego organu prowądzacego. Jeśli mają Państwo życzenie by w spotkaniu wzięła udział wieksza liczba uczestników z Państwa strony, można zorganizować spotkanie wewnętrzne, np. w auli/sali konferencyjnej (przy zachowaniu wszystkich wymaganych względów bezpieczeństwa). 

Czas trwania: 13.00 - 16.00.

Celem spotkania będzie zapoznanie jego uczestników z założeniami modelu SCWEW.

15 kwietnia br., (w godzinach 13.00-16.00) odbędzie się spotkanie, podczas którego omówiona zostanie dokumentacja konkursowa, w tym załączniki oraz instrukcja wypełnienia formularza aplikacyjnego oraz umożliwiony będzie bezpośredni kontakt z organizatorami konkursu, celem udzielenia odpowiedzi na pojawiające się pytania i/lub wątpliwości w zakresie jego przebiegu.


Uczestnicy spotkania otrzymają materiały informacyjne drogą mailową.

platforma Google Meet

Artur Matejkowski, 22/570 83 40, artur.matejkowski@ore.edu.pl

14.04.2021
Nieaktywny