Szczegóły szkolenia
Ruch i zdrowe żywienie w szkole. II edycja
Ruch i zdrowe żywienie w szkole. II edycja

Promocja zdrowia

Zespół ds Promocji Zdrowia w Szkole

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, szkolni koordynatrzy promocji zdrowia, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli

dyrektorzy szkół, szkolni koordynatorzy promocji zdrowia, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli.

Kurs e-learningowy

Celem szkolenia jest przygotowanie oraz wspieranie szkół w tworzeniu własnej polityki z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
Cele szczegółowe:
1.Przygotowanie dyrektorów i nauczycieli do podjęcia w szkołach działań dla tworzenia własnej polityki z zakresu zdrowego zywienia i aktywności fizycznej.
2. Podnoszenie kompetencji oraz zwiększenie umiejętności w zakresie diagnozowania, planowania oraz ewaluacji działań podejmowanych w szkołach na bazie modelu szkoła promująca zdrowie.
3. Ustalenie etapów prac oraz zakresu działań, jakie szkoły  mogą prowadzić w ramach polityki (na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb).
4.Wyposażenie uczestników szkolenia w materiały pomocnicze do realizacji programu Ruch i zdrowe żywienie w szkole.
5. Podnoszenie wiedzy i uczestników w zakresie kształtowania pozytywnego obrazu ciała u dziecka i nastolatka.


Platforma moodle

Bożena Jodczyk, bozena.jodczyk@ore.edu.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Jest to kolejna, II edycja. Zapraszamy tylko te osoby, które nie brały  udziłu w poprzedniej edycji 
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenia.


26.04-17.05.2021 r.
Nieaktywny