Szczegóły szkolenia
Wykorzystanie potencjału uczniów w procesie diagnostycznym w doradztwie zawodowym
Wykorzystanie potencjału uczniów w procesie diagnostycznym w doradztwie zawodowym

Doradztwo zawodowe

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

doradcy zawodowi ze szkół i placówek, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy bibliotek pedagogicznych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Do godziny 16.00 w dniu 17.05.2021 r. O przyjęciu na konferencję dla uczestników spełniających warunki rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc: 450

Konferencja

Konferencja online adresowana jest w pierwszej kolejności do doradców zawodowych, w tym szkolnych doradców zawodowych, a następnie pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników bibliotek pedagogicznych i pracowników poradni pedagogiczno - psychologicznych.

Termin realizacji konferencji: 20 maja 2021 r.

Cele konferencji:

1. Wskazanie na możliwości doboru i wykorzystywania narzędzi diagnostycznych dla doradców zawodowych.
2. Zapoznanie doradców zawodowych z wybranymi technikami i narzędziami diagnostycznymi w procesie projektowania karier edukacyjnych i zawodowych.
3. Wskazanie na umiejscowienie okreśłenie potencjału i zasobów ucznia w całym procesie doradczym.
4. Podkreślenie znaczenia standardów etycznych w procesie diagnostycznym.
5. Omówienie roli rodziców w określeniu potencjału osobistego i zawodwego ucznia.
6. Zwiększenie wiedzy z zakresu kompetencji i predyspozycji diagnostycznych doradcy zawodowego.


Konferencja odbędzie się 20 maja 2021 r. Jest organizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Program poniżej:
Program konferencji.pdf


online - platforma e-learningowa ZOOM

Marta Koch-Kozioł, Justyna Kądziela, Barbara Sikora tel. bezpośredni 22 345 37 77; marta.koch-koziol@ore.edu.pl, justyna.kadziela@ore.edu.pl, barbara.sikora@ore.edu.pl

Aby wziąć udział w rekrutacji na konferencję, należy:

  • założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników. 
  • Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza online.
  • Początek rejestracji: 13.05.2021 r., zakończenie rejestracji: 17.05.2021 r.

Uczestnicy konferencji zostaną wybrani spośród zapisanych osób z uwzględnieniem następujących zasad rekrutacji:

  • doradcy zawodowi, w tym szkolni doradcy zawodowi (w pierwszej kolejności);
  • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli;
  • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • pracownicy bibliotek pedagogicznych.
  • O zakwalifikowaniu się na konferencję decyduje również kolejność zgłoszeń.

Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na konferencję.

Osoby zakwalifikowane otrzymają e-mail z informacją o wyniku rekrutacji.
 


20.05.2021 (online)
Nieaktywny