Szczegóły szkolenia
ABC doradcy metodycznego
ABC doradcy metodycznego

Rozwój szkół i placówek

Wydział Innowacji i Rozwoju

Nauczyciele doradcy metodyczni, których staż pracy w roli doradcy nie przekracza 3 lat

Szkolenie

Celem szkolenia jest doskonalenie warsztatu pracy nowo powołanych doradców metodycznych poprzez:

  • przedstawienie zadań doradcy i form ich realizacji, wynikających z przepisów prawa,
  • doskonalenie umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania zadań doradcy metodycznego,
  • kształtowanie postawy refleksyjnego podejścia do pełnienia roli doradcy metodycznego i podnoszenia jakości własnej pracy.

Szczegółowe cele oraz program szkolenia znajdują się w załączonym sylabusie.platforma e-learning ORE (www.e‐kursy.ore.edu.pl)

Bogusława Kalinowska tel. 0 22 570 83 25 e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będą następujące kryteria:

  • zatrudnienie na stanowisku doradcy metodycznego (w pierwszej kolejności nauczyciele, których staż pracy w roli doradcy nie przekracza 3 lat),
  • wypełnienie formularza rekrutacyjnego.

Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną (otrzymanie wiadomości e-mail informującej o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania). Po weryfikacji i akceptacji nadesłanych zgłoszeń zaproszenie do udziału w szkoleniu wraz z instrukcją logowania się na platformę e-learning ORE przesłane zostanie drogą mailową.

UWAGA - zgłoszenia  przesłane po 29.03.2021 r. będa weryfikowane najpóźniej w ciągu 24 godzin. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Termin rekrutacji upływa 12.04.2021 r. (cztery tygodnie przed terminem zakończenia szkolenia).


temin szkolenia: 29.03.2021 r. – 9.05.2021 r.
Nieaktywny